Publicerat


Foto: Malin Crona, Upplandsmuseet (CC by-nc-nd)

Vi deltar i en workshop om digital arkeologisk information. Här är inbjudan:

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och vi som jobbar i kulturarvsbranchen står inför både möjligheter och utmaningar.
CAA-SE och RAÄ inbjuder därför till en workshop om användandet av databaser inom arkeologin. Vi kommer under dagen att presentera exempel på vad som händer på den “arkeo-digitala“ fronten både i Sverige och internationellt och bjuder in till en diskussion om vad det innebär för möjligheter. Några preliminära punkter finns redan, men vi efterlyser fler förslag på ämnen och talare. Det finns både möjlighet för presentationer på 20 minuter samt även kortare snabbpresentationer på 5 minuter för uppslag och nya projekt.
Under dagen kommer vi bland annat att prata om:

  • Den kartläggning av KMLprocessen som pågår på Riksantikvarieämbetet.
  • Det europeiska perspektivet Carare (Europeana)/inspire
  • Nytt i Intrasis 3.0
  • Digitalt arkiv för arkeologisk fältdokumentation för Östergötland och (inter)nationellt?

Hör av dig om DU har något du vill presentera!
Anmälan senast: 19/9 till caa.sweden (at) gmail.com
När: 3/10-2012 kl 9:30-16:00 (ca) Inklusive lunch
Var: Stora Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *