Publicerat

 

RAÄ-nummer Tisselskog 11:1. Processionshällen. Foto: Bengt A. Lundberg. Bilden är beskuren.

 

Inget fältfångstverktyg kommer att utvecklas i den första versionen av FMIS nya registreringsapplikation. Under förstudiens gång har diskussionerna om funktionalitet och ambitionsnivå för ett nytt fältfångstverktyg gång på gång fastnat i frågor av strategisk och framåtblickande natur, som i dagsläget inte kan besvaras. Bland annat gäller det vilka och hur många uppdrag som är aktuella för fältfångst av arkeologisk data i framtiden, och ifall Riksantikvarieämbetet ensamt ska ta fram ett fältfångstverktyg eller om detta kan och bör utvecklas i ett samarbete mellan flera myndigheter. Även teknikval påverkas av strategiska frågor hos Riksantikvarieämbetet.

Att i det pågående projektet ta fram ett underlag som besvarar dessa frågor skulle innebära att utvecklingen av registreringsapplikationen kraftigt försenas. Riksantikvarieämbetet har därför beslutat lyfta ur fältfångstverktyget ur utvecklingen av den första versionen av registreringsapplikationen, för att få tid att utreda de strategiskt viktiga frågorna. En utveckling som baserar sig på det underlag som finns att tillgå idag riskerar att bli en halvmesyr som snart blir inaktuell eftersom man inte kunnat ta tillräcklig hänsyn till branschens förutsättningar och behov. Ett arbete för att ta ett helhetsgrepp om digital fornminnesinformation har dock påbörjats, och i samband med det fortsatta arbetet planerar vi att även utreda förutsättningarna för ett fältfångstverktyg.

Istället för ett nytt fältfångstverktyg kommer den första versionen av FMIS registreringsapplikation att anpassas så att den kan hantera FältGIS-filer, vilket innebär att FältGIS kan fortsätta användas av dem som arbetar med verktyget idag. Det handlar om en tillfällig lösning, eftersom FältGIS är utvecklat för äldre operativsystem och därför har en begränsad livstid. På det här viset får vi dock möjlighet att göra en utredning utan att registreringsapplikationen blir onödigt försenad.

 

Hanna Larsson arbetar med en ny registreringsapplikation till FMIS