Blogg 1 – Norska Tingenes Metode till Sverige

Publicerat

Tingenes Metode genomfördes av Norsk Teknisk museum, Kulturhistorisk museum och Oslo Museum 2015 – 2017. Syftet med metoden var att vitalisera museernas interna och externa arbete med sina föremål och samlingar. Nu har Malmö museer tillsammans med Tekniska museet i Stockholm och Göteborg stadsmuseum beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att realisera metoden i Sverige. Riksantikvarieämbetet […]

Läs hela inlägget

Prisat projekt använder Platsr

Publicerat

Skolprojektet ”Välkommen till min plats” mottog under museernas vårmöte i slutet av april utmärkelsen Årets pedagogiska pris.  En av de digitala plattformar som används i projektet är Riksantikvarieämbetets berättarsajt Platsr. Det är Stockholmskällan och Wikimedia Sverige som ligger bakom projektet vars syfte är att skolelever ska söka, skapa och dela kunskaper om sin närmiljö för att lära sig mer om […]

Läs hela inlägget

Fältdatainsamlingen fortsätter

Publicerat

Vi har tidigare på bloggen skrivit lite om ett pågående arbete för att samla in, säkra upp, och tillgängliggöra digital arkeologisk fältdokumentation, och dessutom använda datan för att skapa ett rikstäckande register över arkeologiska uppdrag. Nu efter sommaren känns det passande med en kort statusuppdatering.  Arkeologisk undersökning av en förhistorisk grav. Två arkeologer mäter. (Obs. […]

Läs hela inlägget

Samarbete för ett enklare, tydligare kulturmiljöarbete

Publicerat

Processen vid arkeologisk utredning och den som rör bidrag till kulturmiljövården ska göras enklare och mer tydlig. Det är visionen för ett pågående samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen. – Det handlar om processen vid arkeologisk utredning och processen som rör bidrag till kulturmiljövård, säger Inga-Lill Segnestam, som tillsammans med Staffan Kjellman är projektledare för arbetet. Vad […]

Läs hela inlägget

Nu samlar vi in arkeologisk fältdokumentation!

Publicerat

För en månad sedan berättade vi om resultaten från förra årets inventeringsarbete som skulle ta reda på digital arkeologisk fältdokumentation. Inventeringen skulle utgöra ett underlag inför insamlingen av data och dess bevarande och tillgängliggörande. Nu har vi börjat med den delen av arbetet.  ”Nya Lödöse”

Rapport om inventering av digital arkeologisk fältdokumentation ute nu!

Publicerat

Under våren och sommaren 2015 utfördes ett projekt inom DAP för att inventera den digitala arkeologiska fältdokumentationen hos landets samtliga arkeologiföretag. Nu har inventeringens slutrapport publicerats, med resultat från enkätundersökningen, iakttagelser, och rekommendationer. Digital arkeologisk fältdokumentation. Bearbetat från ”Ytterligare ett grophus i Hämringe” av Niklas Stjerna

Vad gömmer sig i samlingen? Expertnätverket om gift fortsätter

Publicerat

Ja, vad finns det för giftiga ämnen att se upp för i en museisamling egentligen? En hel del! I vissa fall kan föremål i sig vara giftiga på grund av att de innehåller giftiga pigment eller mineraler, kvicksilver, bly, asbest eller bekämpningsmedel, i andra fall för att de innehåller ämnen som kan medföra risk för […]

Läs hela inlägget

Spectrum på svenska

Publicerat

Hur vet museipersonalen att det arbete de gör med föremål och samlingar hänger ihop, att man inte missar något viktigt samt att det görs effektivt? Jo genom att i de rutiner som ingår i samlingsförvaltning som lånehanteringen, vården, transporter, gallring och de lagliga spörsmålen använda sig av den internationella standarden Spectrum. Riksantikvarieämbetet kommer att under […]

Läs hela inlägget

Första referensgruppsmötet inom projektet ”Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”

Publicerat

Den 19 juni 2013 hölls det första stora heldagsmötet inom projektet “Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.“ Platsen var Förvaltningsavdelningens lokaler i Visby och Christian Runeby, enhetschef för enheten för Kulturvårdsstöd inledde med att hälsa referensgruppen välkommen till Gotland och berättade om Riksantikvarieämbetets och Förvaltningsavdelningens arbete och inriktning. Projektledare och ordförande för mötena […]

Läs hela inlägget

Kulturarvsinformation för alla?

Publicerat

Projektet “Kulturarv för alla 2011-2016“ har startats för att göra tillgänglighetsperspektivet bättre integrerat både i Riksantikvarieämbetets egen verksamhet och hos andra offentliga institutioner inom kulturmiljöområdet. Det är kopplat till regeringsuppdraget att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet. En del av arbetet handlar om att göra informationen om kulturarv mer tillgänglig för […]

Läs hela inlägget