PubliceratLinking Open Data cloud diagram, av Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/
När man nämner Wikipedia hamnar man lätt i en diskussion om tillförlitlighet och källkritik. Detta är givetvis en intressant och nödvändig diskussion.  En viktig utgångspunkt är även att Wikipedia är en av grundpelarna för infrastrukturen på nätet; många länkar dit, artiklar hamnar högt i sökresultat vilket gör att folk klickar sig vidare till artiklar osv. Idag måste man förhålla sig till Wikipedia, vare sig man vill eller inte.

Vi går emot en smartare webb där maskinerna kan ställa smartare frågor och få mer exakta svar, det som kallas för semantisk webb eller web 3.0. I o m projekt som DBpedia och Wikidata kommer Wikipedia utvecklas emot att bli mer strukturerad och kommer att fungera som en nod för Linked Open Data (vilket Wikipedia delvis gör idag i o m DBpedia).

K-samsök är anpassad för att klara denna typ av teknik och ett av målen med vårt Wikipedian in Residence-projekt är att skapa smarta länkar mellan K-samsök och artiklar och media i Wikipedia och Wikimedia Commons. Då K-samsök kan hantera metadata om händelser och personer kan Wikipedia användas för att ge mer sammanhang och substans åt t ex föremål på ett museum som varit med vi en viss händelse (t ex slaget vid Lützen).

Vi arbetar således med Wikipedia utifrån två perspektiv; innehåll och infrastruktur. Det är spännande tider vi lever i. :)

>>Johan Carlström är projektledare för Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *