Publicerat

Här kommer en kort presentation av vår andra Wikipedian in Residence, André Costa. Han kommer att jobba med de mer tekniska bitarna kring Wikipedia och K-samsök.

André Costa

André Costa har varit aktiv på Wikipedian sedan 2006 och har även varit administratör på Wikipedia. Han har tidigare bl a varit inblandad i projektet Wiki Loves Monuments som gick ut på att fotografera svenskt kulturarv. Inom ramen för Wiki Loves Monuments bekantade han sig med K-samsöks API. Hans fokus på senare år har alltmer riktats mot ökad allmän tillgång till den delen av kulturarvet som vårdas av ABM-sektorn samt digitaliseringen av dessa resurser. Just nu avslutar han sina doktorandstudier  inom teoretisk fysik vid  University of Edinburgh.


Idag genomför vi en workshop för att sätta ramarna kring det tekniska arbetet kring vårt Wikipedian in Residence-projekt. Mer om det senare!

>> Johan Carlström är projektledare för Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet.