Publicerat


Henrik Summanen visar hur Riksantikvarieämbetets informationsarkitektur ser ut. Foto: Johan Carlström

I tisdags förra veckan träffade vi våra Wikipedians in Residence (Lennart och André) för första gången. Här kommer en kort sammanfattning med en del av det vi diskuterade. Wikimedia Sverige representerades av Jakob Hammarbäck och Arild Vågen. Från Riksantikvarieämbetets sida deltog jag själv, Henrik Summanen och Hanna Glansholm. Henrik inledde med att beskriva den tekniska infrastrukturen på Riksantikvarieämbetet med t ex K-samsök, Kringla, Platsr, FMIS och Bebyggelseregistret. Målet med workshopen var att ringa in ett antal case där Wikimedia och K-samsök (m fl) kan kopplas ihop.

Vi diskuterade hur K-samsök kan dra nytta av de länkar som finns i Wikipedia (till t ex kykor). Idén är att, genom att hitta K-samsökslänkar i Wikipedia, kunna spara ner länkar till respektive Wikipedia-artikel i vår UGC-databas som idag endast används av Kringla för att sedan visa länkarna i anslutning till byggnadsbeskrivningen i Kringla. Det behöver såklart inte vara en kyrka eller byggnad som artikeln handlar om utan vad som helst som finns i K-samsök, t ex föremål från Livrustkammaren eller Ales Stenar. För att detta ska vara till nytta för flera applikationsutvecklare kommer vi dock behöva öppna upp UGC-hubben för flera. Vi diskuterade även hur Wikipedia skulle kunna hämta koordinater automatiskt om det finns en länk till t ex Bebyggelseregistret. Det finns en hel del mallar i Wikipedia kopplade till t ex byggnadskategorier. En del i projektet skulle kunna vara att komplettera dessa för att mer stämma överens med Bebyggelseregistrets kategorier.


Foto: Johan Carlström

Vi diskuterade även auktoriteter, framför allt för personposter. Dessa saknas ofta som resurser tillgängliga på nätet. Undantaget är t ex Libris och Viaf men de innehåller endast författare (i bred bemärkelse). Det skulle även behövas auktoriteter för fotografer, händelser mm. Kan LEMO annotation framework vara till nytta här?

Just nu pågår ett projekt som heter Wikidata som i korthet går ut på att utveckla en strukturerad och maskinläsbar version av Wikipedia. Wikidata ligger 9-12 mån fram i tid men det är viktigt att redan nu ta höjd för det så att jobb inte utförs i onödan.

Vad som nu återstår är att tidssätta och prioritera det som vi kommit fram till och koka ihop det till ett antal leveranspunkter. Nästa tillfälle att träffas är i början av hösten då de slutgiltiga formerna den mer pedagogiska delen av projektet kommer att behandlas.

>>Johan Carlström är projektledare för Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbetet.