Publicerat

Idag den 28 september är det äntligen dags att peka om från de gamla webbplatserna till de nya. Efter helgens kvalitetssäkring ska ompekningarna till de nya webbplatserna förhoppningsvis fungera och då vill vi fira. Men först några ord på vägen:  

Sociala funktioner: Vi har byggt ett socialt intranät och en mer interaktiv extern webbplats. Det innebär nya arbetssätt och möjligheter att kommunicera.

Alla medarbetare kan posta inlägg i ett socialt flöde på intranätets startsida, kommentera och diskutera nyheter och sidor, uppdatera personliga profiler i personalkatalogen samt skapa nätverk/projektsidor för samarbeten. Syftet är att underlätta samarbete, dela kunskap, ställa frågor och kommunicera gränsöverskridande. Alla medarbetare har en roll i detta: Din kunskap är unik och efterfrågad – passa på att göra den tillgänglig på intranätet.

Utbildningar: Kommunikationsenheten kommer att genomföra utbildningsinsatser för alla som behöver. Ju fler redaktörer i organisationen desto högre kvalitet på intranätet. Vi försöker att vara flexibla och tillmötesgå era behov och vi kommer gärna till era avdelningar och berättar om arbetet med webbplatserna.
 
Personalkatalogen: Uppgifterna i personalkatalogen hämtas från Palasso. Du kan själv gå in och byta bild, ändra personlig beskrivning, lägga till eventuella facebook- och twitterkonton. Man kan inte ändra avdelning, telefon, e-post eftersom dessa uppgifter hämtas in i intranätet från Palasso. Behöver någon uppgift ändras så är det där ändringen ska ske. Personalkatalogen ska vidareutvecklas så att den blir än mer användar- och sökvänlig, men det kommer att ske först när vi har en förvaltningsorganisation på plats och kommer igång med utvecklingsarbetet. Bland annat kommer vi att göra indelningar avdelnings- och enhetsvis, något vi inte får till i första fasen.

Stödmaterial intranätet: Här finns lathund, struktur, länkar till mer information och stöd för webbpublicering. Vi publicerar löpande frågor & svar kring som kommer från er redaktörer som lägger in information. Maila användarfrågor till redaktionen@raa.se så besvaras frågan inom någon dag, märk mailet FAQ webb.

Frågor och svar-material på nya intranätet
Allmänna stöd och råd kring webbpublicering (intranätet)
intranätstruktur_september_2012_version4