Publicerat

Smeder utanför smedjan i Hallefors, Skillingaryd, foto Stig Lindqvist
Smeder utanför smedjan i Hallefors, Skillingaryd. Foto: Stig Lindqvist cc-by

Under det här året har hembygdsrörelsen varit en av våra prioriterade målgrupper för Platsr. En av de viktiga frågor som diskuteras inom rörelsen som vi har snappat upp är återväxten av yngre medlemmar och behovet av att nå ut. Vi har med en viss ihärdighet upprepat att för att nå och attrahera de yngre så är det betydligt mer effektivt att finnas på webben med sina gamla foton och berättelser än att trycka bilder och artiklar i hembygdsböcker som snabbt faller i glömska och ofta inte når fler än de som redan är intresserade. Det finns ett gryende intresse för webben, men också osäkerhet och tvekan. Därför är det extra roligt att se hur Åkers hembygdsförbund med Ola Hugosson i spetsen jobbar med Platsr och samarbetar med geocachare. De har skyltat upp traktens bortglömda och gömda ställen, och Ola beskriver hur de med hjälp av QR-koder/länk hänvisar till en sida på Platsr som kan fördjupa skyltens text. Han förklarar tankarna bakom:
”Om vi lierar oss med yngre människor som kanske ännu inte är mogna att arbeta i en konventionell hembygdsförening tror jag att vi också sår ett frö till kommande insatser i hembygdsforskning. Ett sådant exempel är att vi har yngre medlemmar som sysslar med geocaching. De har nu på många av skyltarna lagt ut gömmor och på detta sätt lockar vi också yngre människor ut till skyltarna. Förhoppningsvis kommer en hel del av dessa att också besöka platsr.se och kanske bli intresserade av lokalhistoria. De första gömmorna placerades ut en onsdagskväll kl 23.00 och redan första natten hade vi ett antal besökande. En av dem besökte sju tavlor i denna augustinatt.”

Fotot överst kommer från en av Åkers hembygdsförenings platser på Platsr. Från vänster är det Artur i Gölgås, Gunnar på Brunnsrydet, Ville i Gölgås och Stig Oliw samt längst ner i bild skuggan av en fotograf vid namn Stig Lindqvist…

 

>>Sophie Jonasson arbetar med Platsr på Riksantikvarieämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *