Leaving Europe: A new life in America

Publicerat  

Immigrant party of Swedes. from Europeana

Immigrant party of Swedes. Picture from Europeana

I den europeiska kulturarvsportalen Europeana finns nu att beskåda den helt nya virtuella utställningen om den europeiska emigrationen till USA under 18- och 1900-talen. Det är tack vare det unika digitala samarbetet mellan the Digital Public Library of America (DPLA) och Europeana som detta möjliggjorts.

Utställningen består av fotografier, manuskript, målningar, brev, inspelningar osv. som berättar emigranternas resa och hur de bosatte sig på andra sidan jorden. Välkommen att kika på utställningen!

Om Europeana
Den stora europeiska databasen Europeana är platsen där du kan dyka ner i hela Europas kulturarv. Den är initierad av den europeiska kommissionen och EU:s medlemsländer. Här finns länkar till över 22 miljoner digitala objekt med syftet att tillgängliggöra Europas kulturella och vetenskapliga arv för alla i ett virtuellt bibliotek. I Europeana kan du exempelvis hitta miljontals av böcker, målningar, filmer och musik som digitaliserats. Riksantikvarieämbetet deltar aktivt för att öka mängden information i Europeana liksom att öka kännedom om den europeiska kulturarvsportalen. Mer in formation finns på: http://www.europeana.eu/portal/.

Skrivet av 

-  Publicerad i 

Lämna ett svar