Publicerat


Av: opensourceway (CC by-sa)

Under våren och försommarens 2008 utvecklades K-samsök protokoll inom ramen för ett öppet och brett samarbetsprojekt, med en lång rad institutioner och myndigheter involverade. Sensommaren 2008 påbörjades systemutvecklingen som sedan genomförts i flera omgångar fram till 2012. I början av 2011 övergick K-samsök från att vara ett projekt till att förvaltas löpande av Riksantikvarieämbetet. I utvecklingsarbetet har både interna och externa systemutvecklare deltagit. Under den tid som K-samsöks utvecklat har nya krav ställts; K-samsök ska kunna hantera mer komplex data, stötta semantiska sökningar, kunna skalas upp, vara driftsäkert etc. Därför har vi valt att kvalitetssäkra det genomförda arbetet och skapa förutsättningar för en bredare samverkan kring K-samsök. Denna kvalitetssäkring genomfördes under slutet av 2012 av en oberoende konsult som belyst K-samsök utifrån några utvalda synvinklar.

Resultatet kan sammanfattas i följande punkter:

Styrkor

 • Adekvat och skalbar arkitektur
 • Förvaltningsbar och flyttbar kod
 • Anpassat för att licensieras som öppen källkod
 • Lämpliga protokoll i integrationer
 • Kraftfulla textuella sökningar
 • Väl dokumenterat

Möjligheter/behov

 • Stöd för fler format
 • Formalisering av RDF-formatet
 • Länkning av informationen
 • Inferens kopplade till flera format
 • Utökat stöd för semantiska sökningar

Ladda ner hela rapporten (pdf)

>>Johan Carlström, systemförvaltare för K-samsök