Publicerat

Solsimuleringslampa Foto: Pelle Sten (CC BY)
Solsimuleringslampa Foto: Pelle Sten (CC BY)

För att inspirera, visa på verksamheten och beskriva tekniker inom konserveringsvetenskap har vi lagt upp några korta videoklipp på vår kanal på You Tube  Där har vi försökt att, på ett enkelt sätt, beskriva ganska komplicerade metoder och instrument.

Att hålla formatet kort men ändå beskrivande är en utmaning. Tanken är att de korta videoklippen ska väcka  intresse att lära sig mer. På vår webbplats finns sedan möjlighet att finna mer utförlig information. Vi kommer försöka producera fler korta filmer där vi visar andra aktiviteter inom konserveringsvetenskap. Förhoppningen är att skapa ett växande intresse för dessa frågor inom kulturarvssektorn, men vi hoppas även genom You Tube att nå en bredare publik.

En av filmerna handlar om RTI (Reflectance Transformation Imaging) som är en dokumentationsmetod för att underlätta tydandet av ytor, t.ex. med inskriptioner eller skador:

Här finner du alla filmerna och mer information:

Färganalyser

Materialtestning

Olika instrument/utrustning för undersökning och dokumentation av kulturarvet

 

Fler tips på filmer inom ämnet konserveringsvetenskap. På You Tube finns ett flertal aktörer som lägger ut fantastiskt bra material om metodik och forskningsresultat. Som exempel kan nämnas: Getty Conservation Instituteoch Smithsonian Videos .