Publicerat


Apollo 13 Mission Control Celebrates. Foto: NASA

För den intresserade finns nu slutrapporten för Riksantikvarieämbetets Wikipediaprojekt att ladda ner (pdf). För oss på Riksantikvarieämbetet har projektet varit lärorikt på flera sätt, inte minst för att det har ökat vår kompetensen kring hur Wikipedia fungerar som verktyg och community. Vi har även fått en ökad insyn i vad Wikipedia klarar av ur ett tekniskt perspektiv.

Rapporten består av tre delar:

  • Slutrapport
  • Bilaga 1 – Lennart Guldbrandssons rapport
  • Bilaga 2 – André Costas rapport

Lennart och André har i sina rapporter mer i detalj beskrivit genomförandet och resultatet kopplat till deras roll som Wikipedians in Residence.

>>Johan Carlström är projektledare för Riksantikvarieämbetets Wikipedia-projekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *