Publicerat

Inspelning av screencast

Instruktionsfilmerna är inspelade på enklast möjliga vis; med ett webbaserat program i ett förråd på Riksantikvarieämbetet i Visby. På bilden syns Johan Carlström vars röst guidar användarna i filmerna. Foto: Sophie Jonasson, licens: cc-by

 

Idag går Riksantikvarieämbetet officiellt med i Digidelkampajen. Digidels mål är att öka den digitala delaktigheten, och tanken är att många kan hjälpa många in i den digitala världen. Riksantikvarieämbetet och kulturarvssektorn befinner sig i allt ökande grad på webben. Där finns det unika möjligheter för enskilda medborgare att hitta information men också att bidra med egen. Riksantikvarieämbetets mål och Digidels mål sammanfaller därför på sätt och vis.

Vad kan då Riksantikvarieämbetet göra för att öka delaktighet på webben? Tanken bakom vår medverkan i kampanjen är att många människor tycker att det är spännande med historia och kulturarv. Om man tycker att något är riktigt spännande sänks tröskeln för lärande, och motivationen att komma vidare ökar. Om man t ex är inne och söker i Riksantikvarieämbetets digitala samsökstjänst Kringla så är intresset (vilka fornlämningar finns det hemma hos mig) fokus medan man samtidigt lär sig principerna för hur fritextsök, träfflistor och digitala kartor fungerar. Rent konkret består Riksantikvarieämbetets medverkan av att vi nu lägger ut enkla instruktionsfilmer (se här och här), screencasts, som ska fungera som stöd för dem som vill lära sig mer. En film kan man pausa och spela om så många gånger man behöver. Vi hoppas på detta sätt bidra till att sänka den digitala tröskeln!

 

>> Sophie Jonasson arbetar med Kringla, Platsr och K-samsök på Riksantikvarieämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *