Publicerat

Gustaf II Adolfs häst Streiff
Foto: Livrustkammaren, licens: cc-by-sa

För att information om kulturarv och museiföremål ska bli begriplig behöver den kontextualiseras och ingå i en berättelse. Berättelsen behöver inte vara den enda berättelse man kan berätta om just det föremålet, men om informationen om föremålet enbart är data som material, teknik och sakord blir det svårt att förstå varför just detta museiföremål finns bevarat.

Därför har museerna i alla tider arbetat med att dokumentera de berättelser som finns kring samlingarna och att knyta dem till händelser, historiska personer eller andra begrepp som ger ingångar till att göra materialet lite mer begripligt.

Sedan ganska lång tid tillbaka kan K-samsök hantera inte enbart uppgifter om föremål utan också knyta dem till Event (historiska händelser och utställningar), Agenter (historiska personer) och Koncept. Sedan årsskiftet levererar Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (LSH) sin länkade data i denna struktur.

För att ta ett gammalt beprövat exempel. Gustav II Adolf red på hästen Streiff vid Slaget vid Lützen. Tidigare har enbart informationen om hästen Streiff funnits i K-samsök. Den informationen säger förvisso mycket om hur själva hästen ser ut, men inte så mycket om varför den finns bevarad eller varför den är intressant. För att ges ingången till Streiffs historia behövs minst två komponenter till, dels Gustav II Adolf (en agent, en person som gör något, i vanligt språkbruk ett subjekt), dels Slaget vid Lützen (ett event, en historisk händelse som ger föremålet sitt sammanhang). Kedjan blir då betydligt mer begriplig, Gustav II Adolf red på hästen Streiff vid Slaget vid Lützen. Men om man inte vet vem Gustav II Adolf var eller att kungen dog på den hästen vid slaget 1632 behöver man ju ändå få betydligt mer information. Därför är alla historiska händelser som LSH har levererat till K-samsök kopplade till artiklar i Wikipedia. Vi jobbar på att även koppla personerna dit. Slaget i sig behöver ju i sin tur kopplas till koncept som 30-åriga kriget, som i sin tur behöver förklaras och diskuteras och som i sin tur behöver kopplas till andra saker. I förlängningen hänger nog nästan allting ihop ungefär som att man säger att alla människor är släkt med varandra, eller är det känner varandra, i sex led.

Vår ambition med att arbeta med länkad data är att användaren inte ska behöva veta vad hen letar efter för att kunna hitta det. Om man bara har den minsta lilla ingång ska man genom associationsbanor kunna hitta det man inte visste att man ville veta. Men för att nå den ambitionen behöver vi hjälpas åt. Vi vet ju att andra museer har föremål sparade från samma personer och händelser som vi. Att kunna hitta alla andra föremål från Slaget vid Lützen, inte bara de som finns bevarade på LSH, vore ju enormt mycket mer användbart. Vi hoppas att alla kan ha större nytta av den länkade information vi nu kan erbjuda och att andra museer och institutioner använder den informationen för att sammanlänka sin data med vår. Det är först då det börjar bli kul på riktigt!

Jo, just det. På samma gång har vi släppa alla våra bilder fria att använda och vidareanvända som man vill, med klara licenser i metadatan och i högupplöst format. Vi hoppas att även dessa kommer till användning!

Karin Nilsson, chef för Digitala museet vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *