Publicerat

Mästerby
Fotograf: Maria Lingström Licens: cc-by

Just nu pågår en TV-serie i sex delar om slagfältsarkeologi på Viasat History. Serien heter Medieval Dead och berör slagfältsarkeologi på engelsk, fransk och svensk mark, bland annat slagen vid Towton och Agincourt. TV-serien är intressant ur svensk synvinkel eftersom den behandlar Valdemar Atterdags invasion av Gotland år 1361. Ett avsnitt presenterar de resultat som forskningsprojektet Mästerby 1361, under ledning av UV-arkeologen Maria Lingström, har kommit fram till vid undersökningarna av slaget vid Fjäle myr i Mästerby socken på mellersta Gotland. Ett annat avsnitt behandlar striden vid Visby ringmur. TV-serien sänds kl. 20.00 på tisdagar på Viasat History och även på storbildsskärmar under medeltidsveckan i Visby. Se www.viasat.se. För mer information om det slagfältsarkeologiska projektet, se www.masterby1361.se.

>>Maria Lingström, UV (Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet)