Publicerat

Konferenshallen i Pisa där "Opening the Past" ägde rum.
Opening the Past 2013, Pisa. Foto: Marcus Smith; Licens: CC-BY

I mitten av juni presenterades DAP (programmet “Digitala Arkeologiska Processer“) för första gången internationellt på konferensen “Opening The Past: Archaeology of the Future“ i Pisa (13-15 juni). Konferensen ordnades av Universitet i Pisa och sitt Mappa projekt, som skapar bl.a. början på ett digitalt arkiv för Italiensk arkeologi och ett rikt och omfattande stadsGIS system för staden Pisa.

Under sessionen “Open Data in Archaeology“ presenterade Marcus Smith från Riksantikvarieämbetets enhet för informationsutveckling i Visby både DAP och K-samsök som ett par fallstudier av myndighetens arbete med öppna länkade data och den semantiska webben (bilder). Internationella deltagare på konferensen bestod av forskare och kulturmiljöarbetare från bl.a. Italien, Storbritannien, Nederländerna, USA, Norge och Sverige, och bland publiken och talare fanns representanter från det Brittiska digitala arkivet Archaeology Data Service, dess nederländsk motsvarighet eDNADANS, och Open Context projektet från Kalifornien. Andra talare pratade om bl.a. prognosmodellering och arkeologisk potentiell, öppna data och öppen tillgång, och stadsgeoarkeologi.

Såväl K-samsök som DAP fick stor uppmärksamhet från publiken, som ställde intressanta frågor och lämnade dessutom bra feedback och förslag på möjliga sätt att lösa vissa problem vi förutser inför skapandet av ett nytt arkeologiskt informationsflöde. Det är alltid skönt att höra att man inte är den första att stötta på ett visst problem, och ännu skönare om någon annan har redan hittat på en bra lösning! Det var en mycket givande konferens som har utrustat oss med nya idéer och nya kontakter som förhoppningsvis kommer att bidra till programmets framgång.