Publicerat

Runsten, fiskare och kyrkotant
Foto: Bengt A Lundberg (CC by), Carl Gustaf Rosenberg, Mårten Sjöbeck

Här kommer en del information som kan vara till nytta för dig som jobbar med K-samsöks API i allmänhet eller deltar i tävlingen West Coast Big Apps i synnerhet. Först och främst, kika på www.kringla.nu (som använder K-samsöks API) för att få exempel på vad som är möjligt att göra.

Via K-samsöks API når du drygt 5 miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runtom i Sverige:

 • Ca 800 000 fornminnen, t ex gravfält, runstenar och industrilämningar.
 • Ca 113 000 historiska/k-märkta byggnader, t ex slott och kyrkor.
 • Ca 750 000 fotografier, tagna från mitten av 1800-talet fram till idag.
 • Föremålsbeskrivningar och -bilder från svenska museer, allt från stenåldersyxor till iPhones.
 • Läs mer om samtliga objektstyper här.

Ungefär 2 miljoner av objekten har bilder kopplade till sig, och 1,5 miljoner har koordinater och kan placeras på en karta.

Två utmaningar vi ser idag är att öka användningen av spännande kulturarvsobjekt och att berika och kvalitetshöja innehållet i K-samsök. Vi är väldigt intresserade av att se API-tillämpningar som ger nya perspektiv och som låter användare interagera med kulturarv och historia på ett engagerande och lekfullt sätt.

 • Öka användningen av spännande kulturarv. Vilka nya perspektiv eller nya sammanhang går att hitta? Kan man göra spel som bygger på fornminnen eller museiföremål? Hur når man t ex seniorer eller barn genom API-tillämpningar?
 • Berika innehållet och höja kvaliteten. Hur kan användare bidra på ett lekfullt och smart sätt?

OBS! Använd API-nyckeln: wcba

Anrop mot K-samsök görs via http och svaret kommer i xml. Metadata är licensierad med CC0.

Vill du släppa din app publikt ombeds att respektera de upphovsrättsliga begränsningar för media som definieras i form av Creative Commonslicenser (se ävenhttp://www.ksamsok.se/resurser/rattigheter/).

Tips

 • Vill du vara säker på att få svar med objekts om har en bild, använd indexet thumbnailExists (thumbnailExists=“j“)
 • Foton med koordinater (drygt 26 000), hittas genom att använda indexet geoDataExists (geoDataExists=“j“) och filtrera på objektstypen “foto“. miljö (se objektstyperhttp://www.ksamsok.se/resurser/protokoll-och-parametrar/objektstyper/).
 • På samma sätt går det att filtrera fram kulturmiljöobjekts t ex fornlämningar och skyddad bebyggelse med koordinater men filtrera på objektstypen “miljö“ eller “byggnad“. Filtrera på serviceName=“fmi“ (fornlämningar i FMIS) resp serviceName=“bbrb“ (byggnader i Bebyggelseregistret) för att endast få fram fornlämningar och skyddad historisk bebyggelse.

För att få fram en viss typ av t ex föremål eller byggnad (t ex kyrkor), filtrera på “itemClass“.

>> Johan Carlström – systemansvarig

Ett svar

 1. Pingback: Anonym 768813

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *