Publicerat

Trullhalsar i Wikipedia

I september genomförs tävlingen Wiki Loves Monuments för tredje gången. Tävlingen går ut på att fota fornlämningar, historiska byggnader och fartyg, ladda upp dem på Wikimedia Commons och koppla dem till beskrivningen i Fornsök, Bebyggelseregistret och på Sjöhistoriska. Dessa bilder kan sedan användas för att förhöja innehållet i artiklar i Wikipedia.

Inom ramen för vårt Wikipedia-projekt 2012 utvecklades ett verktyg för att, med hjälp av K-samsök, enkelt skapa faktarutor i Wikipedia för artiklar om fornlämningar och byggnader. Verktyget utvecklades av André Costa, en av våra Wikipedian in Residence.  I dessa faktarutor finns det länkar till t ex Fornsök och skapar därmed förutsättningar för att länken till artikeln skördas och visas i Kringla. Det finns även en möjlighet att lägga in bild i faktarutan. Vi har även utvecklat en funktion som “scannar av“ Wikipedia efter länkar till K-samsök (länkar som inleds med http://kulturarvsdata.se osv). Länkarna till artiklarna sparas sedan ner i vår databas för användargenererad data och visas i Kringla (exempel).

Såhär skapar du en faktaruta (utifrån exemplet Trullhalsar på Gotland):

  1. Hitta fornlämningen du är intresserad av i Fornsök eller Kringla. I detta exempel använder vi Fornsök. Känner du till fornlämningens RAÄ-nummer kan du söka på det direkt, annars kan du både söka i fritext eller zooma in i kartan.
  2. Högst upp i objektsbeskrivningen finns ett 14-siffrigt id-nummer. Markera detta id-nummer och kopiera det.
   Trullhalsar i Fornsök
  3. Gå till verktyget och klistra in id-numret.
  4. Nu genereras wiki-kod som hämtar grunddata från K-samsök (t ex sockennamn, fornlämningsnummer, koordinater och länk till Fornsök). Det finns även möjlighet att komplettera med andra fakta, t ex datering. Kopiera wiki-koden.
   Wikikod för faktaruta i Wikipedia
  5. Om du har laddat upp en bild till Wikimedia Commons klistrar du in filnamnet under ”bild”. Samtidigt som koden genereras görs även en sökning i Wikimedia Commons och resultatet visas som länk till sökresultatet. Om det, i K-samsök, finns länkar mellan fornlämningen och bilder i andra källor som avbildar fornlämningen visas instruktioner för hur du kan ladda upp bilden till Wikimedia Commons med tillhörande metadata från K-samsök.
  6. Gå till artikeln som beskriver fornlämningen (eller skapa den om den inte finns). Logga gärna in så att det syns vem som redigerat. Klicka på “redigera wikitext“ och klistra in koden högst upp i dokumentet. Finns det redan uppgifter om koordinater så kan dessa raderas då dessa finns med i faktarutan. Skriv gärna vad du gjort under “sammanfattning“. Klicka på “spara“.
  7. Klart!

>> Johan Carlström jobbar med K-samsök på Riksantikvarieämbetet