Publicerat

ajtte3
Ájtte museum. Foto: Jan Gustavsson, licens: cc-by-sa

 

Samiska föremål på museer och institutioner finns på flera platser runt om i världen. I Sverige finns 35 museer och ett 30-tal same-/hembygdsgårdar med tillsammans ca: 25 000 föremål bevarade. I Ájttes kulturhistoriska samling finns ca: 8 000 föremål. Vår samling speglar museets verksamhet som samiskt huvudmuseum och som fjällmuseum i Sverige. Stommen i samlingen är föremål som har anknytning till samiskt liv. Samlingarna växer kontinuerligt och såväl äldre som samtida kulturföremål insamlas och dokumenteras.

 

Att göra museets samlingar mera tillgängliga har varit en prioriterad uppgift de senaste åren. Man kan säga att K-samsök har varit en katalysator för oss i det arbetet. Allt sedan regeringens museikoordinator Christina von Arbin initierade K-samsöksprojektet har Ájtte museum haft som mål att vara med och bidra med kulturarvsdata. Mycket har hänt sedan dess, när K-samsök presenterades var vi inte alls närvarande på Internet, men migration från ett äldre system till databasen Carlotta öppnade nya möjligheter i den riktningen.

 

Det samiska kulturarvet ligger spritt på många museer och institutioner. Att återföra information om det materiella kulturarvet till den samiska befolkningen har länge efterfrågats, både från politiskt håll och av allmänheten. Samlad information hjälper oss alla att skapa en fullständigare bild av både vår nutid och historia. Kanske kan K-samsök med ex. Kringla och andra tillämpningar bli en framkomlig väg att öka kunskapen och informationen det samiska kulturarvet. Visst, fler museer måste självfallet leverera till K-samsök för att det ska bli verklighet – kanske är det dags för nya öronmärkta pengar från statligt håll för att K-samsöks potential ska komma till sin rätt!

 

Kort om museet och våra samlingar

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum är huvudmuseum för den samiska kulturen, ett specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur samt ett informationscentrum för fjällturismen. Museet ägs av en stiftelse med samma namn där staten, via Vattenfall, är den största finansiären. Ett av stiftelsens ändamål är att med ett riksperspektiv dokumentera och sprida kunskap om fjällvärldens natur- och kulturhistoriska utveckling. Det åligger även stiftelsen särskilt att vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och det dokumentationsmaterial som anförtrotts stiftelsen. Museet forskar, dokumenterar och informerar om människan i sin miljö, om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv.

 

Ájtte är ett ungt museum med relativt små samlingar. Museet invigdes 1989. Samlingarna innehåller kultur- och naturhistoriska föremål. Dessutom finns fotografier, ljud/rörlig bild och en mindre samling med arkeologiskt material. Arkivmaterial och böcker ingår också i samlingarna, materialet där finns tillgängliga via vår bibliotekskatalog Mikromarc / Libris och Visual Arkiv på nätet.

 

Grunden i den kulturhistoriska samlingen utgörs av föremål som landsfiskal Erland Ström samlade in mellan 1923-1955. Främst samiskt silver, men även föremål typiska för den tidens samlare; körselar, mjölkstävor, nålhus och barmkläden, mestadels Lule- och Karesuandosamiska. I museet finns även en samling föremål insamlade av jojkupptecknaren Karl Tirén. Etnografiska museet har till Ájtte deponerat sina samiska föremål, insamlade under perioden 1834 – 1937. I denna samling finns bl.a. föremål från Tuolpukka i Vittangi skogssameby, exempel en Ammunitionsväska med lulesamiskt mansband.

Museet har även en deposition från Uppsala Universitet med föremål insamlade av professor Axel Hamberg under 1900-talets början.

 

Den naturhistoriska samlingen innehåller ca: 20 000 inventarienummer, för närvarande är drygt 6 500 digitaliserade och sökbara. Samlingen består i dag till största delen av fåglar, däggdjur, insekter, kärlväxter, svampar och lavar. Samlingen anknyter till fjällandskapet och till taigaskogarna i norr.

 

Mer om samiska samlingar

Vill du veta mer om samiska samlingar och på vilka museer/institutioner de finns kan du läsa rapporten från projektet Recalling Ancestral Voices – Repatriation of Sámi Cultural Heritage. Den redovisar vilka museer/institutioner i Sverige som har samiska föremål eller samlingar av samiska föremål. Rapporten går att ladda ner från Ájttes hemsida: http://www.ajtte.com/fler-verksamheter/projekt/avslutade-projekt/recalling-ancestral-voices/

 

 

Det är glädjande att äntligen kunna bidra med ökad tillgänglighet till “vår“ kulturskatt här i norr och vi ser fram emot fortsatt gott sammarbete med K-Samsök. Har du frågor om Ájtte museum, så kontakta oss gärna.

 

Göran Sjöberg

1:e konservator/Enhetschef, Arkiv och Samlingar

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum