Publicerat

Kemie Guaida pratar om bra design.
Kemie Guaida pratar om bra design. Foto: Matilda Karlsson, licens: CC-BY

K-samsök och Platsr innehåller mycket intressant kulturarv som vi vill att fler ska ta del av och bygga vidare på. Därför deltog jag för någon vecka sedan i konferensen Nordic APIs för att få fler idéer kring hur vi bättre ska nå utvecklare och andra som kan använda innehållet.

En röd tråd i flera av presentationerna på konferensen var kommunikation: att förstå varandra och försöka tala samma språk vare sig man är dataägare, beställare, utvecklare eller användare. Även om kommunikationen sker via teknik är det fortfarande människor som kommunicerar. Det är viktigt att se den andras perspektiv och utifrån det underlätta så mycket som möjligt för denne, till exempel genom att ta bort onödiga steg från processer.

Det handlar också om vilka ord man använder. I många fall används kanske tekniska termer slentrianmässigt trots att de kan skapa förvirring hos den som inte är insatt. Till exempel behöver många som vill använda innehåll från K-samsök säkert inte veta vad ett API* är, utan det kan räcka med att veta att det är möjligt att hämta ut innehållet och att det får användas. Den som vill veta vad K-samsök är blir oftast mer hjälpt av att läsa att där finns bilder och text om föremål, foton, fornlämningar och så vidare än att där finns ”data”.

Vill vi att det innehåll vi erbjuder ska användas är det också viktigt att visa att vi går att lita på som förvaltare – att skapa förtroende för att datan till exempel är tillgänglig, uppdaterad och korrekt och att vi som förvaltare är tillgängliga och aktiva. Enkla saker som att svara snabbt på frågor bidrar till att skapa förtroende.

Slutligen: för att inspirera till nytänkande och nyskapande är det bra att lyfta fram exempel, existerande idéer och utmaningar. Helt fria händer kan göra det svårare att komma på bra idéer än när man ges vissa ramar eller uppslag att utgå ifrån. Till exempel kan det underlätta att se vad andra har gjort med samma material eller att få se ett tema med en begränsad del av materialet.

Det här är bra grundtankar att ha med sig i planeringen för hur vi ska öka användningen framöver. En uppfräschad version av ksamsok.se med förtydligad information är redan på gång och kommer publiceras inom kort.

*API (Application Programming Interface) kan beskrivas som ett regelverk som gör att man kan hämta ut data från ett system. Genom API:er kan man få byggstenar till t ex appar eller webbplatser – ett exempel är Kringla som hämtar innehåll från bl a K-samsök, Europeana och Google Maps genom API:er. Riksantikvarieämbetet har API:er som kan användas för att hämta innehåll från K-samsök och Platsr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *