Publicerat

Sedan i somras finns samlingar från Sveriges militärhistoriska arv (SMHA) tillgängliga i K-samsök. SMHA är ett statligt stött museinätverk bestående av 24 museer spridda över hela landet, från Abisko i norr till Kristianstad i söder. Museerna och anläggningarna visar och berättar om Sveriges militärhistoria ur många olika vinklar. Det finns allt från spektakulära 1700-talsfästningar till modernare bergrum samt flyg- och flottbaser som tillkom under kalla kriget.

I nuläget finns 9 av museerna sökbara i K-samsök: Aeroseum i Göteborg, Försvarsmuseum Boden, Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde, Hemsö fästning, Karlsborgs fästningsmuseum, Miliseum i Skillingaryd, Teknikland i Östersund samt Teleseum, Enköping. Under rubriken Sveriges militärhistoriska arv finns dessutom föremål från Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad, dock utan fotografier.

Exempel ur museernas samlingar

Museernas samlingar skiftar i både innehåll och storlek. Försvarsmuseum Boden har samlingar som innefattar allt från stridsvagnar, helikoptrar och balkbroar till mer oansenliga föremål som serveringsporslin från matsalar och officersmässar. Där finns även den stora Forssellska uniformssamlingen som donerades till museet på 1950-talet. Museet har också många föremål med anknytning till militär radio- och telekommunikation samt civil rundradio, t.ex. utrustning som använts av Boden Radio. De flesta av museets föremål har militär anknytning och härrör från tidigt 1900-tal fram till nutid.

Miliseum, som öppnade nyligen, har haft sina samlingar digitalt sökbara redan innan museet slog upp portarna för besökare. De kommer efter fullgjord digitalisering ha ca 14 000 föremålsposter och föremålen sträcker sig tidsmässigt från medeltid till nutid. Några höjdpunkter ur samlingarna är bl a arkeologiska fynd från Getaryggen 1567 , en Klöcknerlastbil och lite mer oväntat en uppstoppad puma vid namn Måns. Miliseum har även en fotografisamling med ca 40 000 fotografier som kommer från bl a Göta Ingenjörregemente Ing 2 och från f.d Norra Smålands Regemente i Eksjö.

Karlsborgs fästningsmuseum som beskriver fästningen, kavalleriets och förbandens historia har förutom en föremålssamling även de en stor samling fotografier. Där finns dokumenterat alla de militära förband som verkat vid fästningen och deras verksamhet. K 3 och Fallskärmsjägarna är de enda som är aktiva idag. Karlsborgs fästning innehåller flera k-märkta byggnader och även de, samt renoveringar av dem, finns dokumenterade i fotosamlingen.

Karlbergs färstning
Karlsborgs fästning 1898. Fotograf: Axel Sjöberg, ingen upphovsrätt (PD).

Licensiering och tillgängliggörande

SMHA-museerna har valt att märka sina fotografier med Creative Commons-licenser för att det ska vara tydligt för användarna hur fotografierna får vidareanvändas. Vi har valt licensen Creative Commons Erkännande-Icke kommersiell-Dela lika.

Digitalisering och tillgängliggörande är en av de frågor som SMHA-museerna får stöd och utbildning i genom SMHA-kansli som drivs i samarbete mellan Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer. De får även tillgång till databasen Primus där de registrerar sina samlingar.

För museerna i nätverket Sveriges militärhistoriska arv är det en fin möjlighet att få sina samlingar tillgängliga och synliggjorda i K-samsök. Det är en viktig del i tillgängliggörandet av samlingarna. Här finns möjligheten att göra samsökningar i alla SMHA-museers samlingar via kringla.nu samt även sätta dem i ett större sammanhang. I dagsläget finns 26 589 föremål och fotografier från SMHA sökbara via K-samsök och vi arbetar ständigt med att öka antalet!

/Hanna Berndalen, försvarsantikvarie, SMHA-kansli