Publicerat

Ambitionen med K-samsök är att publicera kulturarvsdata så att den går att återanvända. Nu har vi även publicerat K-samsöks kod så att utvecklare kan använda den och låta sig inspireras.

Du hittar koden här.

>>Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök