Publicerat

Under tre dagar, 12-14 november, har vi på Runverket ägnat oss åt fältarbete och gjort RTI-mätningar av runinskrifter på Gotland. RTI (Reflectance Transformation Imaging) är en fotografisk dokumentationsmetod som verkar väldigt lovande för att underlätta läsning av svårlästa, vittrade och skadade runinskrifter.

Se en film om RTI här -»

Vi har lärt oss metoden av Dr George Bevan, Queen’s University, Kanada under en workshop i Visby våren 2012. Nu är det Magnus Mårtensson, arkeologisk konservator på Riksantikvarieämbetet, som är vår specialist på RTI. För att utvärdera om metoden kan vara till hjälp för Runverket valde vi ut runinskrifter av olika slag, som alla har det gemensamt att de är svårlästa och det kan finnas mer att upptäcka.

Första dagen gjorde vi mätningar av medeltida putsinskrifter i kyrkväggar i Gerum och Lye på södra Gotland. Putsinskrifter finns det många på Gotland, men de kan vara notoriskt svåra att fånga bra på fotografier.

Bild 1 Foto LKÅ

Magnus studerar en putsinskrift. Foto Laila Kitzler Åhfeldt.

Andra dagen började vi med medeltida gravhällar utanför Fole kyrka, ett par mil öster om Visby. Gravhällen G250 noterades första gången av Hilfeling i hans resejournal från 1801. I Gotlands runinskrifter 3 kommenteras till läsningen att alla runor är osäkra. Inskriften är också svår att datera, men gravhällens trapetsoida form har ansetts tyda på att den hör till 1300-talet. Gravhällen bredvid (hitom och därmed utanför bilden) har också runinskrift, men denna är odokumenterad. Denna dag var en riktig happening, vi var sju personer eftersom vi hade hjälp också av våra Rettigstipendiater från Värmlands Museum och Länsstyrelsen i Kalmar.

Bild 2 Foto LKÅ

Gravhällar vid Fole kyrka. Den närmaste är G250, som har en svårläst runinskrift. Magnus Mårtensson dirigerar arbetet. Foto Laila Kitzler Åhfeldt.

Tredje dagen var vi på fornlämningsområdet i Gålrum, Alskog Ollajvs, på östra Gotland nära Ljugarn. Här står en bildsten med runinskrift som troligen kan dateras till 800-talet, G109. I Samnordisk runtextdatabas återges runinskriften så här: aft ÷ [rual(t)](a) [÷ faþur :] … (på fornvästnordiska Aft Hroalda, faður …), men även här kan det finnas mer att upptäcka. Bildstenen har skeppsmotiv, vad som finns i dess övre del vet vi dock inte. Vi hoppas både på fler runor och att kunna se mer av bilderna. Bildstenen står ute och det är angeläget att dokumentera ristningen så väl vi bara kan. Här fanns ingen el, så vi fick använda vårt elverk. Utrustningen krånglade en smula, antagligen var det lite för kallt för elektroniken, men med en del lirkande kunde den dock övertalas.

Bild 3 Foto LKÅ

Magnus Källström pekar på runinskriften på G109, bildsten på fornlämningen Gålrum i Alskog Ollajvs. Bildstenen har även ett skeppsmotiv, men det är inte så lätt att se på vanliga foton.

Bild 4 RTI-bild Magnus Mårtensson

Och här är ett första resultat av en av putsinskrifterna i Lye kyrka. RTI-bild av Magnus Mårtensson, RAÄ.

RTI-mätningarna är en del av vårt projekt Laborativa runanalyser, där vi använder metoder som finns vid Kulturvårdslaboratoriet på Riksantikvarieämbetet i Visby för att dokumentera och analysera runinskrifter. Resultaten kommer att användas inom de pågående runforskningsprojekten och i Runverkets ordinarie verksamhet med dokumentation, läsning och tolkning av Sveriges runinskrifter.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *