Publicerat

Under 2013 skördade vi drygt 1 miljon nya objekt till K-samsök och ca 1,1 miljoner objekt ändrades (och skördades därmed om) vilket ger ett totalt antal på 5,35 miljoner objekt från 40 institutioner och 22 hembygdsföreningar vid årsskiftet.

Diagram över ökningen av antalet institutioner som går att skilja ut som separata datamängder
Diagram över ökningen av antalet institutioner som går att skilja ut som separata datamängder.

Under 2012 och i början av 2013 jobbade vi med att revidera det avtal/den överenskommelse som Riksantikvarieämbetet skriver med dem som levererar data till K-samsök. Tyvärr drog arbetet med avtalet ut på tiden och för att inte behöva skicka ut avtalet fler gånger bromsade vi uppskördningen av nya institutioner. När det nya avtalet skickades ut i april kunde vi åter skörda nya institutioner, totalt under året skördades data från 16 nya institutioner. Dessa var:

 • Aeroseum
 • Ajtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
 • Enköpings museum
 • Försvarsmuseum Boden
 • Gotlands försvarsmuseum
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Hemsö fästning
 • Karlsborgs fästningsmuseum
 • Kulturmagasinet, Helsingborgs museer
 • Malmö museer
 • Miliseum
 • Postmuseum
 • Skansen
 • Teknikland
 • Teleseum
 • The Unstraight Museum

Majoriteten av dessa använde ett system som redan kan leverera data till K-samsök, i dessa fall Carlotta och Primus. Undantaget är The Unstraight Museum som använder Collecive Access.

En intressant jämförelse är att jämföra antalet institutioner i K-samsök med det totala antalet museer m.fl. i Sverige. Vi utgick ifrån Riksförbundet Sveriges museers (RSM) lista över svenska museer och gjorde några tillägg från en rapport från Myndigheten för kulturanalys samt la till institutioner som levererar till K-samsök men som inte är ett museum (t ex Riksantikvarieämbetet). Till detta tillkommer 1445 arbetslivsmuseer (varav några även finns med i RSMs lista). Vår lista landade på 284 institutioner.

Av dessa levererar 14,1% till K-samsök. Detta innebär dock inte att det endast är 14,1% av den totala mängden kutlurarvsdata som är skördad, den siffran är troligtvis högre då flera av de stora centralmuseerna och Riksantikvarieämbetet redan levererar data. Den exakta siffran är dock svår att uppskatta.

Antalet länsmuseer (utifrån Länsmuseernas samarbetsråds lista) som levererar data är 17,4%. Antalet centralmuseer som levererar är 57,7%. Så även om antalet objekt och institutioner har ökat under året så finns det fortfarande mycket att göra. Flera institutioner har dock inga digitala samlingar eller har egna lösningar eller andra lösningar som idag inte kan skördas till K-samsök. Värt att betänka är att många institutioner använder systemet SOFIE som idag inte kan leverera data till K-samsök. Det är dock vår förhoppning att detta ska bli möjligt under 2014 och då finns det potentiellt 250 institutioner och föreningar varav tiotalet länsmuseer att skörda. Totalt handlar det om 3,5 milj objekt!

Under året gjorde vi en omskördning av data från K-samsök till Europeana enligt deras nya datamodell, EDM (Europeana Data Model). Då Europeana kräver att media som beskrivs ska vara uppmärkt enligt deras rättighetsmodell valde vi att endast leverera objekt med en korrekt licens. Detta innebär att det totala antalet objekt från K-samsök är (1,151,627 den 8 jan, då finns en del objekt utan licens kvar som inte rensats bort än) vilket är ca 100 000 objekt färre än vid förra årsskiftet. Dock levereras mer metadata och det framgår tydligt hur bilder mm får återanvändas. Utöver detta levereras drygt 812 000 objekt från FMIS via Carare. Vi kommer att jobba vidare med detta under 2014 för att kunna leverera så mycket som möjligt av innehållet i K-samsök till Europeana.

Under 2013 översattes även K-samsöks schema och resurser till OWL (Web Ontology Language) samt fick stöd för att ge svar på API-anrop i JSON-LD-format.

 

På gång under 2014
Utöver löpande förvaltning kommer vi att göra en översyn över systemförvaltningen på Riksantikvarieämbetet för att kunna uppnå en mer effektiv förvaltning med hög kvalitet. Vi bedömer att detta inte kommer att påverka support till API-användare och institutioner.

Något som har släpat efter i backlogen är möjligheten att få ut ordentlig statistik gällande användningen av API:et. Under början av 2014 kommer vi att jobba med detta och tanken är att denna statisk ska nås även publikt, åtminstone på sikt.

Vi kommer att fortsätta att testa SPARQL/Triple store för att möjliggöra mer avancerade sökningar. Vi kommer även att utreda hur man bästa kan leverera standardformat till K-samsök (t ex Lido).

Vi håller just nu på att planera för årets K-samsöksmöten. Vårens möte äger preliminärt rum i Göteborg den 25 mars samt i Visby i början av september. Mer info kommer.

>>Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *