Publicerat

IMG_2844I veckan hade vi specialbesök vid murraset; två geotekniker från Tyréns undersökte markförhållandena intill muren. Detta för att ta reda på vilken grund muren vilar på i det rasade partiet och om man behöver göra förstärkningsarbeten intill och under muren.

Undersökningen innebar ungefär följande:
– Fastställande av bergprofil genom att en stång på ca 25 mm drevs ner i marken. Stången fördess ner parallellt med muren cirka 1 meter från muren och med en täthet på cirka 7-10 meter. Cirka 5-7 hål på var sida om muren.
– För att fastställa markens egenskaper gjordes så kallad viktsondering i 4-6 punkter.
– Ett par provtagningar med skruv gjordes för att fastställa sammansättningen hos markmaterialet. Här kunde man även se om det fanns kulturlager av intresse. Gotlands Museums arkeolog var på plats för att se om det framkom något av arkeologiskt intresse. Det gjorde det inte.

Det är alltid lika spännande att följa olika experters arbete – metoder man inte ens visste att fanns blir klargjorda för en. Tänk att det finns så många olika kunskapsområden med så många olika specialkompetenser!

Undersökningen gick bra och det verkar inte som att markegenskaperna varit någon större orsak till raset. Men slutligt besked får vi så snart rapporten är klar om någon vecka. Då har vi ännu en pusselbit i helheten Visby Ringmursras klar för oss, och det betyder att vi kan gå vidare med nästa moment i projektet. En detaljerad projektering över den kommande återuppbyggnaden tar vid nu, och den 9 maj skall vi officiellt lägga den första stenen på plats vid en ceremoni vid muren. Känns bra att vara på gång igen efter vinterns paus i arbetena!

/ Ulrika Mebus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *