Publicerat

ICOMOS Ireland bjöd in den europeiska arbetsgruppen, som just nu tar fram en standard om energi effektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, till arbetsmöte på kulturdepartmentet i Dublin.

Under vår vistelse kom vi i kontakt med flera personer både på kulturarvsmyndigheten  men även på stadsbyggnadskontoret  som jobbar med energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vi gjorde bl.a. ett studiebesök i The Mansion house som är kontor och bostad för stadsborgarrådet. Huset har nyligen genomgått en renovering som resulterat i minskad energiförbrukningen. Åtgärderna som genomförts handlar huvudsakligen om uppgradering av teknisk installationer -ny gaspanna, solceller på taket, nya termostater på elementen etc. Ett projekt kring fönsteråtgärder resulterade i att återanvända de ursprungliga fönsterluckorna och komplettera med textilier. Mindre åtgärder som inte skadar kulturhistoriska värden men som alltså givit stor effekt. Största utmaningen, enligt stadsarkitekten, var att hitta LED-belysning i till glasarmaturerna från 1900-talets början.

Dublin City Architects har en blogg med länkar till aktuella projekt, föresläsningar etc. Läs gärna mer om projektet The Mansion House: http://www.dublincityarchitects.ie/?p=321

Ta gärna del av kulturarvsmyndighetens utmärkta vägledningar kring kulturhistoriskt värdefull bebyggelse t.ex. den om energieffektivisering:

http://www.ahg.gov.ie/en/Publications/HeritagePublications/BuiltHeritagePolicyPublications/

Man slås av den europeiska finanskrisen i Dublin då många butiker och andra lokaler gapar tomma men det har börjat vända, enligt våra Irländska kollegor. Den största behållningen av mötet är våra kontakter med de som arbetar med samma frågeställningar – det ger inspiration och skapar sammanhållning.