Publicerat

En bild på majs med en mångfald av färger
Titel: A-maize-ing colours. Foto: M. Ellis/CIMMYT Licens: cc-by-nc-sa

 

8 april var jag och pratade Platsr och storytelling som metod på en nätverksträff för kultursekreterare i Stockholm. Det var André Costa från Wikimedia Sverige, Mikael Lundberg som är konstnär och jag som var inbjudna att tala om deltagande och tolkningsföreträde mot bakgrunden av regeringens nya nationella mål om kulturmiljöns mångfald.

Vi fick också ett antal kortpresentationer av projekt som pågår runt i Stockholms län, bl a annat av Åsa Anderljung som presenterade projektet Upptäck Botkyrka där man har intervjuat boende i Botkyrka om deras relation till olika religiösa byggnader. Personliga betraktelser som samtidigt speglar både en plats och en människa.

Konstnären Mikael Lundberg presenterade ett antal projekt, bl a ett projekt där han skapar ett kollektivt minneskonstverk genom att filma hur människor rör sig och interagerar vid Slussen i Stockholm. André Costa pratade om att bjuda in allmänheten till att bidra med sina foton av offentlig konst i Wikimedia Sveriges imponerande projekt offentligkonst.se.

Själv pratade jag om Riksantikvarieämbetets inriktningsmål mångfald och social sammanhållning, och hur vi arbetar med det på Informationsavdelningen. Riksantikvarieämbetet kan aldrig spegla alla perspektiv, inte ens hela kulturarvssektorn kan göra det. Genom att hålla en plattform, Platsr, där alla är välkomna att berätta sina berättelser skapas historia som speglar mångfalden i samhället. Detta i sin tur leder förhoppningsvis till att många kan identifiera sig med historieskrivningen i samhället vilket är avgörande för om man kan identifiera sig med själva samhället som man lever i.

>>Sophie Jonasson arbetar med bl a berättarsajten Platsr