Publicerat

knutjonasjohan
Knut Weibull, Jonas Svartlok och Johan Bergkvist.

För Riksantikvarieämbetets del inleddes årets almedalsvecka med ett seminarium om hur vi kan rädda våra unika järnvägsmiljöer. Arrangörer var Järnvägshistoriska Riksförbundet/Museibanornas Riksorganisation som i en liten tågvagn från Dalhem bjöd in till samtal.

Medverkade gjorde Johan Bergkvist, kulturmiljösamordnare på Trafikverket och Knut Weibull, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. Moderator var Jonas Svartlok från JHRF.

Johan Bergkvist inledde med att berätta om avvecklingsprojektet som Banverket startade 2003 på uppdrag av regeringen, där det ingick att utreda vad man skulle göra med mer än 1000 olika byggnader och fastigheter, som inte längre användes.

Det visade sig rätt snabbt att väldigt många byggnader var i väldigt dåligt skick, eller var placerade på väldigt utsatta platser. Vissa användes som bostäder, andra hyrdes ut till verksamheter. Det var allt från stationshus till förråd och transformatorstationer.

När projektet avslutades årsskiftet 2013/2014 hade 791 byggnader rivits och 323 var sålda. Resterande var kvar i Trafikverkets ägo. Det var Trafikverket som tog över projektet från Banverket.

Denna avveckling har lett till att Trafikverket sparar 73 miljoner per år i underhåll.

Jonas Svartlok frågade om bevarandet hade varit en del av projektet, Johan svarade att nej, det var ett tydligt fokus på avveckling.

Vad tycker Riksantikvarieämbetet om detta projekt?

Knut Weibull svarade att utfallet var relativt bra, framför allt ur ett nationellt perspektiv. De byggnader som bevarades var ett representativt urval, även om det lokalt kan finnas andra prioriteringar. Knut pekade på att man alltid måste hitta en användning, att det idag är svårt att bevara för bevarandets skull.

Knut påpekade även att de ideella organisationer gör ett mycket bra jobb här, och att Riksantikvarieämbetet stöttar med pengar så gott vi kan. Men eftersom budgeten är begränsad gäller det att vara påhittig.

Det diskuterades några enskilda fall och även att Trafikverket och Riksantikvarieämbetet kommer att fortsätta att jobba tillsammans för att lösa dessa frågor.

Slutsatsen är ändå att det idag ser bättre ut på länge, och att de ideella organisationerna gör ett fantastiskt jobb!

Läs gärna mer om JHRF här på K-blogg.

jhrf-vagnen