Publicerat

Förra helgen (6-10 november) var jag i Washington, DC, för att delta in en workshop för Project Andvari.

Andvari är ett internationellt projekt, men drivs av Amerikanska forskare på CUA, Mississippi, och Virginia. Projektet har som mål att skapa en forskningsinriktad digital plattform för material – framförallt monument och föremål – från tidig medeltidens Europa (300-1100 talet), med särskild betoning på ikonografi. Jag var med på det första projektmötet i fjol; projektet ska byggas på öppna länkade data, och jag deltar för att ge råd om tekniken och öppna svensk kulturarvsdata.

Meningen med projektet är att skapa en plattform som underlättar för forskare att hitta och jämföra materialet de behöver komma åt. Det finns tydliga kopplingar till K-samsök: på förra årets projektmöte blev det uppenbart att den svenska föremåls- och lämningsinformationen som K-samsök tillgängliggör kommer att bli avgörande för projektet, och vi diskuterade även möjligheten att bygga Andvari tjänsten på K-samsöks öppen källkod: tjänstens struktur som den är tänkt idag skiljer sig inte särskilt mycket från K-samsök.

Deltagare på Andvari-workshoppen
Deltagare på Andvari-workshoppen

Den här gången skulle workshoppen fokusera på att börja skapa strukturerade vokabulärer för tidig medeltida Europeisk ikonografi, enligt etablerade standarder för länkade data (i det här fallet, SKOS). Vi var en liten grupp som bestod i ungefär lika stora delar ämnesexperter i tidigmedeltida ikonografi, och datavetare som jobbar med öppna länkade data. Gruppen samlades över helgen och jobbade fram en skiss till en vokabulär till ikonagrafin; först genom att rita en begreppslista, och sedan genom att försöka sätta den listan i någon sorts hierarkiskt struktur.

Den ikonografiska vokabulären växer fram
Den ikonografiska vokabulären växer fram

Projektet ska bygga mycket på öppna data. Dvs att det ska använda sig av information om digitala objekt (lämningar och föremål) som redan finns publicerade på webben på olika ställen, som har unika beständiga identifiare/adresser (URI:er) och som beskrivs enligt en gemensam modell (RDF). K-samsök är ett ställe som publicerar sådant information idag för svensk material: bilder, beskrivningar, strukturerade objektuppgifter och länkar skördad från flera svenska museer, FMIS, Bebyggelseregistret mm. Andvari ska sedan bygga på informationen som redan finns om dessa digitala objekt genom att göra sina egna påståenden och beskrivningar av objekten, kopplat till samma unika identifierare. På detta sätt behöver inte projektet slösa tid och pengar med att samla in och kopiera en massa data som finns beskriven någon annanstans, och kan ägna sig istället åt att berika uppgifterna om det ursprungliga objektet snarare än duplicera det.

Vissa andra vokabulärer och auktoriteter som projektet ska använda finns redan: kronologiska påståenden ska uttryckas som länkar till indelningar hos projektet PeriodO, t.ex, och andra stilistiska särdrag och objektuppgifter kan beskrivas med hjälp av befintliga vokabulärer, t.ex. the British Museums ontologier för föremålstyper mm.

Två digitalhumanister jobbar fram vokabulären på Andvari-workshoppen
Två digitalhumanister jobbar fram vokabulären på Andvari-workshoppen

Workshopdagarna gick bra, trots att flera av deltagarna inte hade varit med i projektet tidigare. Vi kom fram till en skelett av vad som ska ingå i vokabulären – nu återstår bara att sätta lite kött på benen och besluta hur strukturen ska uppbyggas. Vi lyckades hyfsat bra förklara för ämnesspecialisterna vad SKOS är för vokabulärmodell och hur den funkar.

Medan jag var i DC passade jag även på att besöka Michael Edson på Smithsonian Institution, som vi har samarbetat med tidigare, för att presentera lite om vårt arbete med öppna länkade data, K-samsök, och DAP för honom och hans kollegor, vilket ledde till intressanta diskussioner om utmaningarna de står inför i USA jämfört med Sverige.

Stort tack Andvari-gänget och till Michael på Smithsonian för ett väldigt trevligt och givande besök!

Länkar:

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 711537

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *