Publicerat

Tio punkter om vad som har hänt inom K-samsöksarbetet 2014:

1.

En rapport har tagits fram som ett underlag för att kunna göra vägval för K-samsök på några års sikt. I rapporten ges förslag på ett antal roller som K-samsök kan ha framöver.

2.

Två möten för K-samsöksleverantörerna har hållits: ett i mars där Göteborgs stadsmuseum stod som värd och ett i september på Riksantikvarieämbetet i Visby. På höstens möte fick deltagarna lyssna på API-experten Andreas Krohn som gick igenom vad öppna data och API:er är och gav tips på hur K-samsök kan förbättras. Föredraget finns att se på YouTube.

3.

Funderar du på hur du får använda bilder och annat som finns i K-samsök? Rättighetsmärkningarna kan delas in i tre kategorier:

 • Får användas fritt (märkt med Public Domain Mark, CC BY, CC0 eller CC BY-SA)
 • Får användas med begränsningar (Alla övriga Creative Commons-licenser)
 • Får ej användas (Övriga märkningar - full upphovsrätt, okänd osv – samt omärkt material)

Så här ser fördelningen ut i K-samsök i december 2014:

Rättighetskategorier K-samsök 2014

Andelen objekt som inte får användas vidare har minskat från 23 % till 16 % sedan den senaste mätningen gjordes i maj. Kategorin ”Får användas med begränsningar” har ökat mer än ”Får användas fritt”, och den vanligaste rättighetsmärkningen är CC BY-NC-ND.

4.

Fyra snabba siffror:

 • 5,6 miljoner objekt finns att söka fram i K-samsök.
 • 2,3 miljoner av objekten har bild.
 • 1,6 miljoner av objekten har koordinater.
 • 169 000 av objekten har både bild och koordinater.

5.

Mängden levererade objekt från K-samsök till den europeiska kulturarvsplattformen Europeana har ökat med femtio procent under 2014. Med totalt 1,7 miljoner objekt är K-samsök en av de största leverantörerna till Europeana.

6.

Sex nya samlingar har levererats till K-samsök under 2014: Stockholms läns museum, Vänermuseet, Jönköpings läns museum, Vaxholms Fästnings Museum, Sundsvalls museum och Region Skånes medicinhistoriska samlingar. Här hittar du alla minnesinstitutioner som deltar.

7.

Närmare sjuttiotusen användarskapade kulturarvslänkar finns i den länkdatabas som nu är öppen att hämta data från.

8.

Åtta API-nycklar har delats ut under året. Här hittar du en lista på mobilappar, webbsöktjänster och andra tillämpningar som redan använder K-samsöksdata.

9.

De nio vanligaste typerna av objekt i K-samsök (2014-12-22):

 1. Föremål: 2 610 413 objekt
 2. Foto: 1 190 220
 3. Kulturlämning: 908 819
 4. Dokument: 459 712
 5. Ritning: 136 013
 6. Byggnad: 133 811
 7. Person: 44 173
 8. Samling: 43 284
 9. Bok: 26 736

Så här ser innehållet i K-samsök ut kategoriserat efter objekttyper:

Visualisering av innehållet i K-samsök

10.

De tio minnesinstitutioner som har levererat flest objekt till K-samsök (2014-12-22):

 1. Statens historiska museum: 1 337 879 objekt
 2. Riksantikvarieämbetet: 1 236 208
 3. Stiftelsen Nordiska museet: 362 139
 4. Etnografiska museet: 291 785
 5. Världskulturmuseet: 252 488
 6. Vänersborgs museum: 203 724
 7. Malmö museer: 194 450
 8. Arkitektur- och designcentrum: 187 032
 9. Upplandsmuseet: 186 827
 10. Göteborgs stadsmuseum: 156 906

Bonus: De tio minnesinstitutioner som har levererat flest objekt som har bild (2014-12-22):

 1. Statens historiska museum: 465 244 objekt
 2. Riksantikvarieämbetet: 244 920
 3. Världskulturmuseet: 217 451
 4. Etnografiska museet: 154 950
 5. Tekniska museet: 136 603
 6. Upplandsmuseet: 132 573
 7. Bohusläns museum: 122 734
 8. Stiftelsen Nordiska museet: 121 507
 9. Malmö museer: 90 779
 10. Armémuseum: 82 698

2 kommentarer

 1. Pingback: Anonym 682026
 2. Pingback: Anonym 683806

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *