Publicerat

Klart väder och vi hoppas gå från klarhet till klarhet i uppdraget att kartlägga rutinerna för färgundersökningar inom byggnadsvården i Sverige. Foto: Helena Grundberg CC BY
Klart väder och vi hoppas gå från klarhet till klarhet i uppdraget att kartlägga rutinerna för färgundersökningar inom byggnadsvården i Sverige. Foto: Helena Grundberg CC BY

Klockan 09.25 lyfter propellerplanet från Visby flygplats och vi är på väg igen. Efter två mycket intensiva dagar i Skåne och på Västkusten reser vi nu till det tredje och avslutande dialogmötet i Stockholm.

Incheckningen av bagaget går fint trots en viss oro för övervikt. Att ämnet färg väger tungt det vet vi men tänk att en samling färgkataloger och god litteratur om färgundersökningar kan väga så nära maxgränsen för bagage… På Bromma strålar jag och min kollega, Kathrin Hinrichs Degerblad, samman med vår medverkande expert, David Edvardson, som en stund tidigare anlänt från Göteborg.

Under våren har vi gått ut med en enkät till den breda grupp som kan vara inblandade i frågor och uppdrag om färgundersökningar inom byggnadsvården. Vi har vänt oss till ägare, förvaltare, län, kommuner, museer, konsulter och fler därtill.

Nu ska det rykande färska resultatet av enkäten delges och några av de svar som stuckit ut extra ska diskuteras.

En strålande vårfager huvudstad möter oss och efter lunch har återigen en mängd positiva deltagare bänkat sig. Dagens värd, Oiva Isola, Kulturmiljöavdelningen, ger oss sitt perspektiv på färgfrågor och statliga byggnadsminnen. Oiva ger oss intressanta exempel på färgdiskussioner i tidigare restaureringsprojekt.

Mötet i Stockholm avslutar vår serie dialogmöten som också bjöd på mobilt färglabb i mikroformat. Foto: Helena Grundberg CC BY
Mötet i Stockholm avslutar vår serie dialogmöten som också bjöd på mobilt färglabb i mikroformat. Foto: Helena Grundberg CC BY

Vid dialogmötet i Helsingborg gav våra värdar vid Kulturmagasinet och stadsantikvarie Mia Jungskär en tänkvärd och rolig ingång till ämnet om byggnader och färg. I Göteborg gav värden vid Institutionen för kulturvård, proprefekt Anneli Palmsköld oss etnologens spännande perspektiv i ett tvärdisciplinärt område.

Dialog Gbg skrivbord klippt

Gruppdiskussioner i Göteborg och i Helsingborg. Foto: Helena Grundberg CC BY
Gruppdiskussioner i Göteborg och i Helsingborg. Foto: Helena Grundberg CC BY

Deltagarna har flera uppgifter att fylla denna dag. Innan de avslutande diskussionerna är det plats för arbete vid tre stationer med mikrolabb. Vid den första stationen är uppdraget provtagning och mikroskopering. Metoderna för att ta ut prover från ett dörrfoder varierar och ger en härlig aktivitet vid station ett. Vid nästa station undersöker vi ytor och diskuterar uppbyggnad av måleri. Vid den tredje stationen får vi en inblick i möjligheterna att registrera och presentera data i ett skräddarsytt system för just färg- och byggnadsarkeologiska undersökningar som David Edvardson, K-Konservator AB, tagit fram.

Här undersöker vi ett dörrfoder med spår av mahognyimitation under ytan. Foto: Helena Grundberg CC BY
Här undersöker vi ett dörrfoder med spår av mahognyimitation under ytan. Foto: Helena Grundberg CC BY

Diskussionerna har varit engagerade, viktiga och gett oss mycket att arbeta vidare med. Det har varit fantastisk roligt att få möta alla positiva och färgstarka deltagare, som bidragit med allt från värdskap och enkätsvar till dialog.

Nu reser vi tillbaka till skrivbordet och omsätter alla inlägg till nästa steg i färgernas tjänst!

Helena Grundberg, utredare, Kulturvårdsavdelningen