Publicerat

För att skydda sina föremål från skadedjur använde museerna tidigare ofta bekämpningsmedel och många museianställda blir idag utsatta för rester av pesticider på föremål och i magasin. Trots detta måste dessa samlingar förvaltas och användas på ett säkert sätt, med särskild hänsyn till det kulturhistoriska värdet i relation till hälso- och miljöaspekterna. Det finns ofta en osäkerhet om vilka kemiska substanser som har använts, på vad det har använts och hur giftigt det är idag. Arsenik, kvicksilver, Lindan, Naftalin, Diklorvos och DDT är exempel på flitigt använda bekämpningsmedel.

Kontaminerat kulturarv – Pesticider på museet är titeln på det symposium som hölls den 23-24 april i Svendborg i Danmark. Arrangörer var KEP, Konservatorernes Efteruddannelses Pulje i Danmark.

Efter en flygresa till Köpenhamn och tågresa ner till Fyn och Svendborg kom jag fram till Hotel Christiansminde och den utomordentligt vackra plats där symposiet hölls.

hotell

Där mötte jag de tretton föredragshållare och ett sextiotal deltagare från Tyskland, Norge, Sverige och Danmark som deltog i symposiet under två intressanta dagar. De flesta föredragen hölls på danska så det var till att vässa öronen för att hänga med i språket.

Symposiet fokuserade på den historiska användningen av bekämpningsmedel, vilka som har använts och hur skadliga dessa är för människor och föremål. Vilka är riskerna, hur och med vilka rutiner utförs arbetet med föremål. Olika metoder för personskydd med dragskåp, skyddsmasker, handskar presenterades samt vilka analysmetoder som finns för att identifiera rester av de bekämpningsmedel som hittas.

Föredragshållare från Tyskland berättade om olika metoder för att avlägsna rester av bekämpningsmedel med t.ex. hjälp av laser, olika värmebehandlingar, tvätt i lösningsmedel eller koldioxid, men de berättade även lite om oprövade metoder såsom mikrovågor och mikrobiella substanser.

danmark

Konservatorer från Nationalmuseet i Köpenhamn berättade om sina rutiner med att säkert och metodiskt arbeta med föremål behandlade med bekämpningsmedel.

Det var en intressant konferens som gav många bra kontakter inför vårt fortsatta arbete med gifter i samlingar.

Riksantikvarieämbetet har, tillsammans med Nordiska museet och Medicinhistoriska museet i Göteborg, beviljats FoU-medel för att under ett år driva ett expertnätverk samt arrangera ett seminarium om ohälsosamma ämnen i samlingar.

Det kommande seminariet kommer att ha ett bredare fokus och även ta upp problematiken med att föremålen i sig kan innehålla giftiga ämnen. Det är inte ovanligt med instrument med radioaktiva eller giftiga kemikalier, gamla speglar med kvicksilver, giftpilar eller vapen.

Med nätverket vill vi sammanföra expertis från myndigheter med konservatorer och samlingsförvaltare verksamma vid museer. Det huvudsakliga syftet är att informera och sprida kunskap om att det kan finnas ohälsosamma föremål på våra museer. Med information, rätt personligt skydd och förhållningsätt är det dock fullt möjligt att hålla, visa och använda dessa museiföremål.

Läs mer om vårt arbete på: http://www.raa.se/kulturarvet/foremal-och-samlingar/gift-i-samlingar/

Carola Häggström, utredare, Kulturvårdsavdelningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *