Publicerat

Aurland kyrka

Riksantikvarens projekt med Aurlands kommun i Norge som utgångspunkt, syftar till att utveckla verktyg och metoder för förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat.

Aktuella händelser som branden i Laerdal och översvämningen i Flåm, ger kunskap om kulturmiljöer och de skador de riskerar att utsättas för. Kunskap som kan användas för att skapa överblick, prioritera, utveckla åtgärdsförslag, initiera dialog och samarbeten samt stärka beredskapsarbetet. I Flåm riskerade de största skadorna inträffa i uppröjningsarbetet efter översvämningen. Grävningen hotade arkeologiska lämningar på den medeltida kyrkogården och kyrkan som tagit in vatten behövde torkas ut.  Förslaget på skyddsmur kring den medeltida kyrkogården mot älven är en aktuell fråga på myndigheternas bord som kräver dialog och samverkan.

Aurland ligger i Sognefjordsområdet som är ett världsarv med sitt storslagna fjällandskap och stavkyrkorna. Järnvägen mellan Flåm och Myrdal och andra natur- och kulturupplevelser attraherar besökare från hela världen.

Riksantikvarieämbetet deltog på första workshopen som genomfördes i maj 2015 i regi av Riksantikvaren i samarbete med Aurland kommun, Naeroyfjord Verdsarvpark som är ett partnerskap mellan frivilliga organisationer, kommun och näringsliv med nationellt- och regionalt stöd. Mötet samlade aktörer från nationell till lokal nivå som representerade natur- och kulturområdet liksom samhällsbyggnad och beredskap.

Metoden som användes på workshopen har utarbetats av Annika Haugen från NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning – och är en form av riskanalyser med åtgärds- och kostnadsförslag. Förslagen inarbetas efteråt t.ex. i förvaltningsplaner eller leder till konkreta projekt. Riskanalyserna genomfördes i dialog med alla aktörer på ett 10-tal objekt som representerade kommunens kulturarv. Målet är att resultatet kan användas som underlag till förslag på förebyggande åtgärder och prioriteringar i kulturmiljöplanen som kommunen håller på att ta fram. Dialogen mellan aktörerna visade på förbättringsförslag också i beredskapsarbetet.

Norge och Sverige har mycket gemensamt t.ex. när det gäller bakgrund, förhållningssätt och förutsättningar. Därför har kulturarvsmyndigheterna ett nära samarbete inom energi- och klimatområdet. Riksantikvaren leder bl.a. arbetet med en Europeisk standard för energieffektivisering i byggnader med kulturvärden, där Riksantikvarieämbetet ingår.

Läs mer om projektet i Aurland på Riksantikvariens webbplats.

Fakta:
Riksantikvaren har tagit fram en handlingsplan för klimat- och miljö 2015-2017 som ska ta fram kunskap, verktyg och metoder för förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Myndigheten ska enligt regleringsbrevet (från Klimat- och miljödepartmentet) 2015 utarbeta förslag till kartläggning av hotade kategorier av kulturmiljöer och en plan för utveckling av god förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Arbetet bygger på slutsatserna i det nordiska projektet “Klimatförändringar och kulturarv i Norden“ som färdigställdes 2010.

Bilderna visar översvämningen i Flåm, Flåm kyrka och kyrkogården samt uthus med höga kulturvärden som skadats i samma översvämning.
Fotograf: Marte Boro, Riksantikvaren

Aurland översvämning

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *