Publicerat

Bevarande av arkeologiskt trä var huvudfokus under två evenemang under våren, varav ett i Roskilde och ett i GdaÅ„sk. Konservatorer, forskare och kollegor delade vetenskapliga resultat, erfarenheter och nya idéer i den kreativa atmosfär som gärna uppstår vid dessa möten.

National Maritime Museum i GdaÅ„sk och Norskt Maritimt museum arrangerades 19-22 maj Condition 2015: Conservation and digitalization conference. Konferensen lockade deltagare från Polen, Sverige, Norge, Danmark, England, Tyskland, Italien, Ryssland och Sydkorea deltog.

Konferensen erbjöd totalt 37 föredrag med forskning, utgrävningar och fallstudier. Presentationer av kemiska och mekaniska analyser av trä är glädjande nog numera stående inslag i dessa sammanhang. Dessutom presenterades forskning kring nya material och metoder för konservering av vattendränkt trä.

Tid fanns också att presentera nätverket Arkeologiskt trä och kemi och berätta om verksamheten. Både nätverket, dess aktiviteter och inte minst det nytryckta programmet Att förstå och bevara arkeologiskt trä väckte stort intresse. Ryktet om nätverket och dess aktiviteter verkar ha spritt sig. Frågorna blev många och de nordiska kollegorna ryckte snabbt åt sig de program som tagits med.

Här kan du läsa mer om konferensen Condition 2015.

P1000397

Nätverket Arkeologiskt trä och kemi samt det nya programmet Förstå och Bevara Arkeologiskt trä presenteras. Foto: Torunn Klokkernes (CC-BY).

DSC_2185

National Maritime Museum i centrala GdaÅ„sk strax till vänster om fartyget. Foto: Yvonne Fors (CC-BY).

 

SASMAP

Under 22-23 april presenterades resultat från det treåriga EU-projektet SASMAP på Vikingaskeppsmuseet i Roskilde.  Projektets titel “Development of tools and techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor And Preserve underwater archaeological sites (SASMAP)“ beskriver väl de olika delarna som behövs för att skydda kulturarv under vatten. Ansvariga behöver veta var lämningar finns, kunna mäta och bedöma dess status och bevara dem genom olika skyddande åtgärder.

Genom resultaten från SASMAP erbjuds praktiska lösningar och redskap som utvecklats inom projektet. Dessutom kommer man under 2015 presentera riktlinjer (guidelines) för att skydda kulturarv under vatten.

Projektet består av 11 parter (museer, universitet och företag) från 6 länder och koordineras av Nationalmuseet i Danmark. En spännande mix av arkeologer, konservatorer, geologer, kemister och ingenjörer erbjöds spännande föreläsningar och praktiska demonstrationer.

Om du vill veta mera om projektet gå in på www.sasmap.eu

IMG_1564

Demonstration av ny teknik och skräddarsydda redskap för forskning kring bevarandet av kulturarv under vatten. Foto: Inger Nyström Godfrey (CC-BY).

// Yvonne Fors, utredare, Kulturvårdsavdelningen, Riksantikvarieämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *