Publicerat

DSC_0058
Från vänster: Annika Carlsson – Riksantikvarieämbetet, Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet, Leena Furu, Museiverket – Finland, Johanna Berg – Digisam, Ingrid Louise Flatval – Norsk Kulturråd, Bård Bie-Larsen - Norsk Kulturråd, Ingela Chef Holmberg – Riksantikvarieämbetet, Gordon McKenna – Collection Trust, Rolf Källman – Digisam och Per Øyvind Riise – Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett konstruktivt och framåtblickande möte har precis ägt rum rörande samverkan inom samlingsförvaltning. Representanter från Riksantikvarieämbetet, Digisam, Museiverket i Finland och Norsk kulturråd träffades i Visby och diskuterade framtida samarbeten. Mycket handlade om Spectrum som är en internationellt använd standard för förvaltning av museisamlingar. Collection Trust i England tillhandahåller den engelska versionen av Spectrum och även de fanns med på mötet.

Spectrum är på olika sätt aktuell då den precis har översatts till finska, norska och svenska och ska introduceras i de olika länderna.

På mötet enades vi om gemensamma aktiviteter rörande samlingsförvaltning.

  • Att tillsammans hitta en gemensam terminologi där det är möjligt och ta stöd i varandras definitioner.
  • Att samla in och sprida goda exempel på hur Spectrum används i det dagliga arbetet för att lättare kunna visa på nyttan av Spectrumstandarden hos museerna.
  • Att planera gemensamma workshops inom samlingsförvaltning som kan användas för att introducera Spectrum. Dessa workshops kan bli ett bra tillfälle att föra samman museer för att diskutera samlingsförvaltning, belysa gemensamma frågeställningar och skapa nätverk.
  • Att undersöka möjligheten för museianställda att byta erfarenheter genom till exempel praktik eller personalutbyte mellan olika museer inom länderna och över gränserna.

Arbetet med Spectrum har sett lite annorlunda ut i de olika länderna.

I Finland har man använt sig av Spectrum när man har gjort katalogiseringsanvisningar till de finska museerna. Dessa finns på finska men ska översättas till finlandssvenska.

I Norge startade man med att låta olika museer testa olika delar av Spectrum för att se om det fanns intresse av att översätta standarden. Då alla enhetligt betonade värdet av en gemensam standard togs beslutet att översätta standarden, vilket nu sker.

I Sverige har översättningen av Spectrum pågått under 2014 och 2015 och har nu gått över till en slutfas. Den färdiga översättningen kommer att finnas på www.raa.se/spectrum under hösten. Från 2016 kommer vi att genomföra workshops inom samlingsförvaltning där Spectrum kommer att finnas med som en självklar del.

Det var två bra dagar där vi diskuterade frågor som vi alla brottas med i de olika länderna. Vi ser alla fram emot att arbeta tillsammans då frågorna ser liknande ut i varje land.

 

Annika Carlsson, utredare samlingsförvaltningsfrågor, Riksantikvarieämbetet

Ingela Chef Holmberg, utredare samlingsförvaltningsfrågor, Riksantikvarieämbetet

 

Läs mer om Spectrumarbetet i de olika länderna:

Riksantikvarieämbetet, om svenska översättningen av Spectrum

Museiverket, om Spectrum och katalogiseringsanvisningar

Norsk kulturråd, om Spectrum

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *