Publicerat

Lisa af Edholm var tidigare praktikant hos oss på Riksantikvarieämbetet och när hon besökte höstmötet den 10-12 november 2015 passade hon på att intervjua några av deltagarna.

Tomas Kuhmunen

På tisdagens studiebesök på stadsarkivet träffar jag Tomas Kuhmunen, som arbetar som GIS-operatör på Sametinget. Han hade rest från Kiruna samma dag och gör sitt tredje Höstmöte i år. Tomas är intresserad av samisk närvaro utanför det traditionella renskötselområdet och tänkte att besöket på stadsarkivet kunde ge en inblick i var man kan söka efter sådan information. Under konferensdagarna ser Tomas chansen att knyta kontakter och att finna beröringspunkter och utvecklingssamarbeten med till exempel Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna inom renskötselområdet.

Årets tema – Kampen om kulturarvet – tycker Tomas känns relevant, om än inget nytt. Torsdagens seminarium Förlust av kulturarv – vad händer i hjärnan? ser han särskilt fram emot. Han berättar att man vid förändrad markanvändning ofta ser på platsens lämningar som döda objekt, men att landskapet, skogen, fjället och de traditioner och historier som finns där också är en del av kulturarvet. Han tycker att det ska bli intressant att se om fler tänker som honom och hoppas på givande diskussioner.

Niklas Greve

På plats i Solna på konferensens första dag träffar jag Niklas Greve. Han arbetar på samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen i Hallands län och är på Höstmötet för första gången. Niklas tycker att det är bra att få ansikten på Riksantikvarieämbetet. Som medarbetare på länsstyrelsen, förklarar han, finns en kontinuerlig kontakt med myndigheten, men det är spännande att på plats få en “heads up“, som han säger, på vad Riksantikvarieämbetet gör idag och tänker arbeta med framöver.

Särskilt nyfiken är han på regeringsuppdraget Vision för kulturmiljöarbetet och den workshop som fokuserar på det. Både visionsarbetet och Kenan Maliks föredrag menar Niklas kan ge honom verktyg han behöver i sitt vardagliga arbete för att prata med exempelvis fastighetsägare.

Carolina Andersson

Carolina, Lina, Andersson arbetar som utredare på kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet och är inte ny i Höstmötessammanhang. Hon uppskattar att hon har varit på fem eller sex tidigare Höstmöten. Lina tycker att Kenan Malik satte fingret på något vi ibland glömmer bort – nämligen att förändring alltid har skett. Just den vetskapen menar Lina är så viktig för dem som arbetar inom fältet, så att man förmår sätta saker i perspektiv.

Hon berättar att vad hon menar är den stora behållningen med Höstmötena, är aha-upplevelserna som ger nya idéer och perspektiv. Då är Höstmötet som bäst. Onsdagen bjöd, förutom Kenan Maliks föredrag, på två sådana tillfällen, enligt Lina. Det ena var panelsamtalet som särskilt fokuserade på mångfald, det andra var Hans Ruins medverkan i panelsamtalet Informationstavla eller måltavla. Av honom är Lina intresserad av att läsa mer av.

Helena Wärnhjelm

På onsdagskvällen träffar jag också Helena Wärnhjelm, som arbetar som antikvarie på Sörmlands museum i Nyköping. För henne var det årets tema som gjorde att hon ville komma till Höstmötet. Hon tycker det är viktiga frågor att prata om; att inte bara prata praktik utan också vad det som vi gör i vardagen innebär i ett större sammanhang. Helena menar att det är bra att få en medvetenhet om sin egen roll.

För henne är det, förutom det övergripande temat, torsdagens seminarium med länsstyrelserna i Örebro och Skåne som särskilt intresserar. Seminariet, som bland annat handlar om Kalejdoskop, knyter an till det Helena jobbar med då museet för tillfället arbetar med att bli mer publikt och inkluderande. Då är det bra med tillfällen som det här när man får koppla samman teori och praktik, menar Helena.

Text och foto: Lisa af Edholm

 

Läs mer om höstmötet och se flera av föredragen och seminarierna på raa.se/hostmote.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *