Publicerat

k-podd-artwork-6

Riksintressen, vad är det? Varför finns riksintressen och vad innebär det på kort och lång sikt att ett område är utpekat som riksintresse? Lena Odeberg och Ulf Lindberg arbetar med riksintressen inom kulturmiljövården på Riksantikvarieämbetet och de svarar inte bara på dessa frågor utan de pratar även om hur de ser på riksintressen från ett lite mer personligt perspektiv.

I detta avsnitt avhandlas bland annat Lenas intresse för arkitektur och Ulfs benägenhet att alltid läsa av landskapet, framför allt under de långa löprundorna. De berättar även hur det går till när ett riksintresse blir till, ändras eller rent av försvinner. Finns det vissa typer av miljöer som har blivit lite styvmoderligt behandlade, kommer våra stadscentrum att bli riksintressen i framtiden och hur är egentligen kommunernas inställning till riksintressen?

Definitionen av riksintresse hämtad från Wikipedia: Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel.

Vill man läsa mer om riksintressen inom kulturmiljövården finns det mycket att hitta på vår webbplats.

Handboken för kulturmiljövårdens riksintressen som nämns i avsnittet finns här och mer information om utbildningarna finns här.

Lyssna på Soundcloud.

 

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 704532

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *