Publicerat

Under året som gick genomfördes ändringar i organisationen kring den verksamhetsnära förvaltningen av K-samsök. Viss styrfart tappades i och med kompetensväxlingsarbetet men nu planerar vi för en mer normal verksamhetsnära förvaltning. Vi har också sagt att K-samsök tillsvidare kommer att vidmakthållas i sin nuvarande form, d.v.s. ingen nyutveckling är planerad närmsta tiden.

I oktober var Riksantikvarieämbetet på Europeanas möte för nationella leverantörer i Rom. I fokus stod Europeana Publishing Framework där olika kvalitetsnivåer introduceras. Europeana redovisade också hur man tänker kring kvalitet kopplat till vidareanvändning av information; exempelvis förbättra möjligheterna att skapa applikationer och tjänster inriktade på utbildning, forskning, turism, kommers och kreativa näringar m.m.

Den 28:e oktober hölls ett leverantörsmöte i Stockholm, och vi kan glatt konstatera att väldigt många av leverantörerna till K-samsök dök upp på mötet. Även på detta möte kom kvalitetsfrågan att bli dominerande, något som också var en viktig fråga enligt den enkätundersökning som gjordes under året. Resultaten av synpunkterna som framkom på mötet kommer vi att arbeta vidare med under 2016.

I november deltog Riksantikvarieämbetet i Europeanas nätverksmöte i Amsterdam (AGM 2015). Mötet är ett nätverk för att dela, diskutera och utveckla intressen och gemensamma områden. Året som gått sammanfattades och blicken riktades mot 2016.

Användbarhet sett till vidareanvändning av bilder

 

Uppmärkning Media 3

Andelen fotografier som inte får användas vidare eller är ouppmärkt har ändrats från 16% till 10% under 2015. Den vanligaste CC-licensen är fortfarande BY-NC-ND.

Lite siffror

 

Andelen leverantörer ökade under året från 48 till 51 stycken. De tre som tillkommit är Arbetets museum, Marinmuseum och Sjöhistoriska museet.

Mot slutet av förra året uppgick antal objekt till 6 155 488. Av dessa var 2 745 008 objekt med bild. 1 627 078 objekt har vidare geotagg. Sakta men säkert krymper också media som saknar rättighetsmärkning. Under året hade denna kategori minskat med ca 1,5%.

Vid årsslutet levererade K-samsök 2 089 740 objekt till Europeana. Därtill levereras 812 971 via nätverket Carare. På det stora hela innebär det att 2 902 711 miljoner objekt levereras till Europeana. Fortsätter det i samma fart kommer vi under 2016 överskrida 3 miljoner objekt. kul nyheter är att vi nu leverar ljud samt att Miliseums fotografier uppmärksammades av Europeana på Facebook och Twitter.

Andelen kulturarvslänkar har ökat från nära 70 000 till strax över 90 000. Läs mer om länkdatabasen.

Exempel på leveranser

 

De tio minnesinstitutioner som levererat flest objekt till K-samsök (2016-01-28):

 1. Statens historiska museum (1 378 553)
 2. Riksantikvarieämbetet (1 268 465)
 3. Stiftelsen Nordiska museet (366 150)
 4. Etnografiska museet (327 894)
 5. Göteborgs stadsmuseum (279 719)
 6. Världskulturmuseet (255 330)
 7. Malmö museer (234 004)
 8. Vänersborgs museum (217 391)
 9. Upplandsmuseet (197 385)
 10. Arkitektur- och designcentrum (187 591)

De tio minnesinstitutioner som levererat flest objekt som har bild (2016-01-28)

 1. Statens historiska museum (418 447)
 2. Riksantikvarieämbetet (271 284)
 3. Världskulturmuseet (220 479)
 4. Etnografiska museet (188 553)
 5. Tekniska museet (144 764)
 6. Upplandsmuseet (142 555)
 7. Bohusläns museum (136 001)
 8. Stiftelsen Nordiska museet (131 838)
 9. Malmö museer (124 746)
 10. Sjöhistoriska museet (114 661)