Publicerat

En av de kulturskatter som går att beskåda i Östra Sallerup på Kulturarvsdagen den 10 september

Bor du i Skåne eller dess närhet kan du under Kulturarvsdagen den 10 september besöka ”Kulturskatterna i Östra Sallerup”. En tipspromenad tar er genom byn. Och guidningar i 1600-talsparken avgår från Kulturhuset vid flera tillfällen. I Kulturhuset som varit skola finns café och lokalproducerat hantverk och i den gamla slöjdsalen har Hörby radioförening sin utställning. Här får du lite mer bakgrund om byn Östra Sallerup:

Byn är ett kulturminne av riksintresse, här finns spår av människors verksamhet under lång tid. En bronsåldersgrav ligger högt belägen liksom kyrkan från 1100-talet. Norr om kyrkan en gård, som efter Sveriges maktövertagande hyste ryttmästaren, befälet över soldaterna  inflyttade från Småland, Finland och Västergötland. Redan då var gården gammal. Socknens skola, nu församlingshem byggdes 1842 och Hörby Radiostation som låg här var en av landets första. Nu är bara TV-masten kvar.

En präst, Jens Henrichsen vigdes som tjugosexåring till församlingen 1648,då ju Skåne fortfarande var danskt. Jens hade växt upp vid Fredriksborgs slott där mycket talar för att fadern var trädgårdsmästare hos Christian IV. Så mötet med denna fattiga ort uppe på Linderödsåsen, där det varit oro, missväxt och sjukdom var säkert utmanande, också efter spännande studier på Köpenhamns universitet. Bland det första han gör som präst är att be biskopen om befrielse från tionde. Detta beviljas och betyder att även han själv blir utan den delen av försörjningen under några år. Han planterar då fisk i vattensamlingar som så småningom blir basen i den renässanspark han under sin livstid skapar och som nu är fornminne. Parken går ännu att uppleva i original, med fyra kvarter, kanalsystem, dammar, en holme, där Jens hade ett lusthus, perspektivgata  och installationer.

I det sydvästra kvarteret  är installationen en monumental hyllning till den svenske kungen. I dubbla stenrader formar nio meter stora bokstäver orden CAROLUS XI MONARCHA  SVECIAE. Karl XI Sveriges kung. Troligen var detta ett sätt att  skydda församlingen. På bronsåldershögen byggde Jens, senare Jöns, ett observatorium som går att se på Burmans karta över Skåne. Han lät tillverka en stenkista, en tumba , som skulle markera graven.

Där finns texter på danska, latin och med runor. Inget på svenska. Föreningen Jöns Henrikssons Minne  www.karlxistenar.se forskar kring parken och Östra Sallerups skvadron, vårdar och visar minnena. Välkomna!

Kontakt: Eva Grip