Publicerat

Mangården på Åsnebyn Foto Sara Roland
Mangården på Åsnebyn Foto: Sara Roland

I Dalsland ligger Åsnebyns vackra kulturreservat möts natur och kultur på ett enastående sätt. På Kulturarvsdagen den 10 september välkomnas alla dit till arrangemanget  ”Landskap och biologisk mångfald i Åsnebyns kulturreservat”. Där bjuds på workshops, vandringar, biologisk mångfald och spår i landskapet. Dagen arrangeras av Hushållningssällskapet Väst i samverkan med Nordals hushållningsgille, Västarvet och Melleruds biodlarförening. Här får du veta lite mer om kulturreservatet:

Åsnebyn ligger i Dalsland vid sjön Kolungens strand, i den västligaste delen av Holms socken. Området präglas av en fullåkersbygd omväxlande med skogbevuxna lägre höjdpartier. I väster reser sig Kroppefjälls östsluttning. Åsnebyn 1:11, ägs av Hushållningssällskapet Väst och skyddades som kulturreservat 2008. Här kan man uppleva en typisk dalslandsgård med ett välbevarat odlingslandskap.

Användningen av ålderdomliga brukningsmetoder och få förändringar långt in i senare tid har inneburit att strukturer och flertalet av det äldre odlingslandskapets biotoper och formelement har bevarats. Här kan man på ett tydligt sätt läsa landskapet och dess historia genom många hundra år, från gravfältet med domarringar till södra ängen med orkidéer och Slåttergubbar och havreåkrarna med sina öppna diken. Även bebyggelsen är mycket välbevarad och speglar den dalsländska jordbruksbebyggelsen under 1800-talet och 1900-talets första hälft.

Historisk tillbakablick

Åsnebyn omnämns första gången i skrift i ett dokument daterat 20 juli 1380. I detta intygar en Torgrim Fågel att han avhänder sig godsen Åsnebyn i Holms socken och Kålungen i Örs socken till Jon Martinsson, som ersättning för två hingstar som han stulit från Jon. I den äldsta jordeboken från 1540-talet upptas Åsnebyn som ett helt skattehemman. Under 16- och 1700-talen sker en viss hemmansklyvning.

Byn bestod på 1760-talet av tre lika stora gårdar, mellan vilka storskifte sker 1764. 1792-93 genomfördes också storskifte på utmarken där ett av syftena var att “förrätta laga utbrytning å 1/3 af inägorne till nämnde hemman“. Det rör sig här om den del av Åsnebyn som idag motsvarar kulturreservatet och som sedan inte genomgår något mer skifte. De två andra enheterna i byn genomgick enskifte 1824-25. År 1993 donerade dåvarande ägaren Olof Andersson gården till Hushållningssällskapet i Norra Älvsborg (numera Väst).

Under årets Kulturarvsdag vill vi lyfta fram Åsnebyns såväl biologiska som kulturhistoriska värden. Vi tittar på äldre kartor och ser vad som finns bevarat i landskapet av historiska spår, tittar på landskapets flora och fåglar och lär oss mer om hur vi kan främja den biologiska mångfalden på gården genom att bygga insektshotell och arbeta med biodling. I ladugården finns två utställningar om spår i landskapet och biologisk mångfald.

Kontakt:
Johanna Ekekrantz, Hushållningssällskapet.