Publicerat

Tåkern är hemvist för väldiga mängder fåglar samt många andra djur och växter.

I Östergötland kan du under Kulturarvsdagen den 9 september delta i ”Natur- och kulturguidningen  – Människorna vid Tåkern” som utgår från Naturum Tåkern klockan 10.00 och pågår ca 1,5 timme. Här får du lära dig lite mer om området:

Tåkernbygden har ett mycket rikt kulturarv kopplat till både natur och kultur. Bygden har varit befolkad sedan stenåldern och det finns åtskilliga lämningar av bosättningar i trakten. Den mest kända är kanske Alvastra pålbyggnad och en mera sentida känd lämning är Rökstenen.

Runt själva sjön, som f ö var betydligt större för tusentals år sedan, finns också tidigare spår av människor. Sjön har i alla tider varit viktig för människors försörjning. Jakt och fiske är två betydelsefulla exempel. Mindre känt är kanske skörden av både vass och starr för taktäckning respektive foder till boskap.

Förutom det kända begreppet “Fåglarnas sjö“ är det helt i sin ordning att också kalla Tåkern “Människornas sjö“, eftersom den i så hög grad präglats av människornas verksamhet och gett så mycket tillbaka i form av fisk, fågel och växtlighet.

Tåkern som hemvist för väldiga mängder fåglar samt många andra djur och växter är oomtvistat. De 45 kvadratkilometrarna, varav 15 är vass, har härbärgerat 278 olika fågelarter. Av dessa finns flera i ovanligt stort antal som t ex rördrom, brun kärrhök och trastsångare. Vår och höst fungerar sjön som en av Nordeuropas viktigaste rastplatser för hundratusentals änder, gäss, svanar och tranor. Tåkern ingår som ett viktigt våtmarksområde i Ramsar-konventionen inom EU. Numera har Tåkern också stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Genom sjön strömmar årligen också miljontals kubikmeter vatten som renas genom alla sjöns organismer och mynnar ut som klart och rent vatten i Vättern.

Under vandringen berättar vi om allt detta och visar exempel utmed den spångade leden. Våra kunniga guider svarar förstås också på de frågor som ställs under vandringen. Välkomna!

Kontakt: Malin Granlund Feldt

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *