Publicerat

Hackåsvallen i skymning. Foto: Eva Karlsson, CCBY

I sydvästra Härjedalen nära gränsen till Dalarna och Vedungsfjället ligger fäboden Hackåsvallen. Under Kulturarvsdagen den 8 september har du möjlighet att besöka den och kanske träffa några fjällkor också! Här får du veta lite mer om Hacksåvallen:

Fäboden är belägen på sluttningen av Hackåsen på cirka 800 meters höjd över havet och är omgiven av tall, gran och björkskog. Hackåsvallen ingår i kulturreservatet Lillhärjåbygget och både fäbod och gård ligger väglöst. Det är Eva Eriksson och hennes son Manne som driver fäbodvallen och dom är femte och sjätte generationen på Hackåsvallen. Vallen har varit i bruk sedan 1880-talet i snart 140 år.

Hackåsvallen kallas även för Paradiset. Här finns två bustugor, två sommarladugårdar, stall, härbre med källare och lada. Husen är byggda i timmer och har plåttak. Det äldsta huset, en av sommarladugårdarna, har årtalet 1884 inristat i en timmerstock. Vallen är omgiven av en trägärdesgård. Ängen på ungefär en hektar, slås med lie och motormanuell slåtterbalk, höet hässjas och förvaras sen i ladan och korna efterbetar ängen. Höet körs hem till gården på vintern. På ängsladan och flera andra byggnader växer varglav, en hotad art som här förkommer rikligt i skogen på gamla torrakor.

Fjällkor med kalvar och ungdjur går på fritt bete i skogen. Buföring av djur och förnödenheter sker i mitten av augusti, men aldrig på en torsdag eller söndag.  Vallen används som en höstvall. På fäboden tillverkas smör, ost, mese och gum.  Fäboden saknar el och korna handmjölkas, i en kallkälla hämtas vatten som pumpas upp med självtryck och via en slang förser vallen med vatten. Förr samlades diskvatten i handgrävda gropar, ett exempel är Kristinahålet, strax söder om fäboden. I skogen finns gångstigar, kostigar och vallstigar. Det finns sju olika vallstigar från fäboden. Varje morgon efter mjölkning och avslutat stök går man ut med korna till olika betesområden.

Kontakt: Eva Karlsson