Publicerat

Bergsmansgården Staberg är en välbevarad bergsmansgård från 1600-talet och en viktig del av Världsarvet Falun. Besök den under Kulturarvsdagen den 10 september!

I Dalarna erbjuder Bergsmansgården Staberg både visning och vandring under Kulturarvsdagen den 10 september. Här får du veta lite mer om Staberg:

Stabergs bergsmansgård ligger 1,2 mil utanför centrala Falun och är ett populärt besöksmål året runt. Falun fick världsarvsstatus år 2001 och Stabergs bergsmansgård är en viktig del av världsarvet. I Världsarvet ingår gruvan, innerstaden och bergsmansbygden. I Falun har man brutit kopparmalm i flera hundra år och här lades grunden till det som vi idag kallar det svenska moderna industrisamhället.

Bergsmännen i Falun drev hyttor och ägde andelar i gruvan. De var även jordbrukare där hela hushållet var engagerat i jordbruket. De mer välbeställda familjerna lät bygga ståtliga gårdar med vackra trädgårdar utanför centrala Falun där närheten till rinnande vatten var en förutsättning för hyttdrift. Det unika med Stabergs bergsmansgård är att merparten av det som karakteriserar en bergsmansgård finns kvar: gårdsanläggning, åkermark, hagmark, skog, hyttplats samt barockträdgård. Här finns även skyltade vandringsleder, betande får samt café och restaurang med uteservering – allt i en unik och autentisk 1700-talsmiljö.

Barockträdgården är uppbyggd kring gårdsanläggningens mittaxel. Den består av en terrasserad fruktträdgård med plats för 72 träd, en köksträdgård med upphöjda odlingssängar samt två ruddammar. Trädgårdsanläggningen speglar det stora trädgårdsintresse och den odlingskunskap som fanns i den internationellt influerade miljön kring koppargruvan.

Medan allmogen levde på spannmål, rovor, kål och ärter så kunde en bergsmansträdgård innehålla hundratals olika arter och sorter. Idag odlas här ett 30-tal fruktsorter och ett hundratal sorter av köksväxter med koppling till 1700- och 1800-talens Sverige, däribland många lokalsorter som Hedemoraäpple, Solleröpäron, Leksandslök och Rättviksärt. Stabergs bergsmansgård har ett uppdrag som klonarkiv inom Nationella genbanken och ingår även i flera andra samarbeten kring utveckling av historiska trädgårdar.

Lite mer om Kulturarvsdagen den 10 september på Staberg:

Kl. 13.00: I samband med Kulturarvsdagen invigs vandringsleden på området, som nu får nya och fräscha skyltar. Antikvarie Olle Lind tar oss med på en vandring i landskapet, via barockträdgården, över slaggvarp och ner till det som tidigare var hamnen vid Runns strand.

Kl. 14.00: Hösten 2017 startar ett projekt där huvudbyggnaden på Staberg både utseendemässigt men även funktionellt återskapas till sitt ursprung från 1700-talet. På så sätt tillförs viktiga värden för att få en helhetsbild av området, Världsarvet och de sociala och ekonomiska villkor som gällde för bergsmännen och deras familjer. Hur ombyggnationen kommer att gå till och vilka planer som finns för Staberg i framtiden, berättar antikvarie Olle Lind mer om under denna visning.

Välkommen att upptäcka bergsmansgården Staberg och lär känna en viktig del av vår historia!

Kontakt: Christina Staberg

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *