Publicerat

Välkommen till naturum Laponia Kulturarvsdagen den 9 september för att höra berättelser från området kring Viedás/Vietas och Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet.
Foto: Julius Horn (CC BY)

Under Kulturarvsdagen den 9 september i Lappland arrangerar Laponiatjuottjudus dagen i närheten av naturum Laponia med arrangemanget: Stuor Muorkke – platsens berättelser.

Naturum Laponia ligger på Viedásnjárgga i Stora Sjöfallet /Stuor Muorkke nationalpark. Platsen är mest känd som Stora Sjöfallet, men Viedás eller Stuor Muorkke är de samiska namnen för området.

Med Kulturarvsdagen vill vi från Laponiatjuottjudus (Laponiaförvaltningen) engagera lokalbefolkningen för att få fram kunskap kring Viedásnjárgga och Stuor muorkkes närområde. Till dagen har vi bjudit in ett par personer som ska få berätta om deras minnen och berättelser om området. Laponiatjuottjudus arbetsmetoder bygger på en samisk värdegrund där searvelatnja är en metod, det är en slags lärandearena. Under dagen blir de olika programpunkterna en searvelatnja både för oss från förvaltningen och även för deltagarna.

Dagen avslutas med ett uppsamlingsmöte, vilket kommer att hållas som ett rádedibme. Rádedibme är en annan av våra arbetsmetoder där vi bjuder in folk till ett öppet möte med ett bestämt tema. Vi från förvaltningen samlar in synpunkter och kunskaper som lokalbefolkningen har att komma med och detta tas med i vårat arbete i förvaltningen av världsarvet.

Den kunskap och synpunkter som vi samlar in ska användas till en informationssatsning i området på skyltar, kartor, hemsidan och underlag till guidningar mm samt även praktiskt arbete såsom exempelvis stigar. Syftet är att visa och berätta om hur området har använts historiskt och hur det används i dag. Ett annat syfte är att sätta in naturum och dess närområden i en större helhet.

Hela arbetet genomsyras av de tre värden som världsarvet vilar på; natur, spår av tidigare brukare och den levande samiska kulturen och renskötseln.

Välkommen!

Kontakt: Ann-Catrin Blind