Publicerat

Få personer med ett intresse för museer och kulturarv kan väl ha undgått den debatt som förts i ämnet, framförallt i Svenska Dagbladet men nu senast tidskriften Axess.

Det är välkommet att frågor om museer och kulturarv lyfts fram och debatteras. Samtidigt har det kommit att bli en ganska omfattande debatt med många bottnar. I flera fall har det förekommit sakfel, vilket kanske inte är så konstigt eftersom flera debattörer inte har någon egen konkret erfarenhet av kulturarvsarbete. Debatten har också bitvis förts starkt polemiserande i ett högt tonläge. Det är inte fel. Men jag tror att det finns ett värde i att nyansera och problematisera delar av debatten.

Jag kommer därför skriva en serie inlägg på här på K-blogg där jag tar upp olika teman och försöker bena i dem. Min ambition är inte att bemöta enskilda debattörer, utan att utforska ett urval frågeställningar eller påståenden som lyfts fram. Jag gör det som riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet med en yrkesbakgrund som arkeolog, och från att hela mitt yrkesliv ha arbetat med kulturarvsfrågor från olika utsiktspunkter, nationellt och internationellt.

Riksantikvarieämbetet får ett antal slängar av sleven i debatten. Därför kommer jag särskilt försöka ge en relevant och rättvisande bild av myndighetens inriktning och verksamhet.

Förhoppningsvis kan bloggserien i någon mån bidra till att sprida kunskap om hur kulturarvsarbetet fungerar i Sverige och om Riksantikvarieämbetets verksamhet och roll.

 

Lars Amréus
riksantikvarie

Guide till kulturarvsdebatten

Hösten 2016 pågick en stormig museidebatt. Då var fokuspunkten för debatten Världskulturmuseerna. Under 2017 presenterade regeringen en kulturarvsproposition som riksdagen antog. Bland annat med anledning av detta så flyttade debatten vidare från frågan om eventuell samlokalisering av Världskulturmuseerna i Stockholm och har kommit att spänna över frågor som kulturarvspolitik, hur detaljerat politikens engagemang får vara i kulturarvs- och museifrågor? normkritik, identitetspolitik, gallring av arkeologiska fynd och många andra frågor. Här följer en länklista, sammanställd av Riksantikvarieämbetet, med texter från 2017 som tar avstamp där förra höstens museidebatt kan sägas slutade: i en radiodebatt mellan Ola Wong och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i december 2016.

Sammanställningen gör inga anspråk på att vara heltäckande, men kan i sin omfattning g

Till länklistan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *