Publicerat

K-podd tog chansen och fångade tre av deltagarna på den nationella världsarvsmötet i Visby 23-25 maj. Elene Negussie, världsarvssamordnare på Region Gotland, Åsa Nordin Jonsson, verksamhetsledare för världsarvet Laponia och Riksantikvarieämbetets Maria Wikman satt ner och diskuterade tillstånd och utmaningar för de svenska världsarven.

Föreningen världsarv i Sverige är ett samarbetsforum för de 15 svenska världsarven. Några dagar i maj hölls en nätverksträff där representanter för världsarven träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera samarbetsmöjligheter kring möjligheten att se världsarven som plattformar för hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet deltog förstås, inte minst då myndigheten fått regeringens uppdrag att utarbeta en nationell världsarvsstrategi.

Ett världsarv är en unik kultur- eller naturhistorisk miljö som vittnar om människans eller jordens historia. I podden finns såväl stadsvärldsarvet Hansestaden Visby, som naturvärldsarvet eller egentligen det kombinerade världsarvet Laponia. Kombinerat då det är viktigt både av natur- och kulturskäl. Vi kommer också in på frågan om hotade världsarv.