Publicerat

Ja, man hade kunnat göra en VR-upplevelse av en rekonstruerad, modellerad, medeltida Sankt Jakobs kyrka; baserad på vad som i dag finns kvar av densamma i form av den så kallade Helge Ands ruin i Visby. Men det hade blivit orimligt dyrt. Orimligt tidskrävande. Orimligt arbetskrävande Och orimligt otillgängligt.

Möjligen hade det gått att genomföra som ett studentarbete, under flera års tid, och slutresultatet hade rentav kunnat simulera det ursprungliga akustiska rummet i den åttkantiga tvåvåningskyrkan med ljudhål mellan våningarna. Samtidigt hade upplevelsen då varit helt otillgänglig för hundratals besökare under Visbydagen den 3/10 2020. Till skillnad från den projektionsbaserade upplevelse som nu verkligen visades, och som blev ett gott exempel på hur projektionsteknik med relativt enkla medel kan bli ett lättillgängligt extra lager av information på plats i en kulturhistorisk miljö.

Den projektionsbaserade upplevelsen i Helge Ands ruin, som inför visningen fick titeln “Medeltiden i nytt ljus“, har varit en del av Riksantikvarieämbetets arbete med att sammanställa en God praxis för immersiva upplevelser – för att bidra till ökad beställar- och utförarkompetens för museer och institutioner inom området.

Här finns en film i 360 av hela upplevelsen: https://www.facebook.com/watch/?v=315097279886421

Det finns många immersiva tekniker, alla med sina egna möjligheter och begränsningar. I det här fallet var projektionsbaserad teknik det bästa mediet för att skapa en omslutande upplevelse av, och en lättillgänglig inblick i den värld av färger, ljus, musik och dramatik som fanns i det medeltida kyrkorummet. Där man samtidigt kunde uppleva både den medeltida ruinen och projektionerna, utan att vara avskärmad av, och instängd i tekniken.

En projektionsbaserad upplevelse kräver inga tekniska hjälpmedel mellan betraktaren och bilden. Projektionerna syns i samma verklighet som den fysiska omgivningen, utan skärmar eller glasögon. Besökaren går enkelt i, ur och omkring i upplevelsen, och kan samtidigt se och samtala med andra människor.

 

Immersiva upplevelser kan skapas på många olika sätt. De idag vanligaste och mest kända teknikerna för att skapa historiska immersiva upplevelser är VR och AR. Dessa tekniker är väldokumenterade och vanliga föremål för forskning, och därför har det funnits gott om fallstudier, forskning och andras experiment att referera till i den goda praxisen.

Projektionsbaserad teknik är däremot mera okänd och outforskad som metod för att skapa immersiva upplevelser på plats i kulturhistoriska byggnader och miljöer. Att skapa projektionsbaserade upplevelser i specialbyggda domer är en sak – men att skapa upplevelser där projektionstekniken på plats samspelar med en kulturhistorisk miljö är någonting annat; med andra möjligheter att förstärka och förmedla platsens berättelser.

Vi valde därför att genomföra ett praktiskt experiment med projektionsteknik, där vi i samverkan med Gotlands museum utvecklade en prototyp i form en projektionsbaserad upplevelse, som på plats visar Helge Ands ruins historia.

Slutprodukten, och allt material som ingår i denna, är fritt tillgängligt under öppen licens för att kunna användas och återanvändas i nya sammanhang. Hela arbetsprocessen har dokumenterats, och fortlöpande publicerats, både som en del av den goda praxisen och här på K-blogg.

Syftet är att skapa ökad kännedom om vad projektionsteknik är, och vad den kan tillföra för att skapa ökad förståelse för och tillgänglighet till det osynliga.

 

Projektionsteknik skapar upplevelser av ljus och färg, som ytterligare kan förstärkas av ljud, berättande och musik. För att gestalta, och ge en sinnlig upplevelse av ett medeltida kyrkorum lämpar sig därför tekniken mycket bra. Alla känner till ruinerna i Visby – men få har kunskaperna att föreställa sig hur de såg ut och fungerade innan de blev ruiner. Därför kom en av ruinerna, Helge Ands ruin, att användas som testobjekt. Arbetet underlättades också av att det medeltida innertaket mellan de två våningarna i oktagonen fortfarande finns kvar och gör ruinen mörk.

 

Guider och museipedagoger kan konsten att berätta, känner sin publik och platsens historia. Projektionsupplevelsen i Helge Ands ruin har därför skapats i nära samarbete med guider från Gotlands museum. Guiderna har också haft tillgång till, och kunnat bidra med källmaterial i form av ritningar, kartor, foton, mm., som använts i upplevelsen.

Projektionsteknik lämpar sig bra för att visa osynliga konstruktioner och saknade delar. Här förklarar en animerad film, tillsammans med den projicerade guidens berättelse, hur de hypocauststenar som finns i ruinen ursprungligen användes i ett uppvärmningssystem.

 

Den 24/6 visade vi för första gången upplevelsen inför publik. Publiken bestod av särskilt inbjudna deltagare från aktörer som på olika sätt är kopplade till ruinen: Gotlands museum, Statens fastighetsverk, Visby stift, Region Gotland, Gotlands guideförening, GoGotland, samt Riksantikvarieämbetet.

Premiärvisningen fick ett positivt mottagande; inte minst från medlemmarna i Guideföreningen, som genast såg möjligheterna med projektionsteknik. Flexibiliteten är en av projektionsteknikens stora fördelar – man kan enkelt anpassa innehåll och omfattning på projiceringarna till olika situationer och platser.

På Visbydagen den 3/10 visades upplevelsen för allmänheten, som genom att delta i en enkät kunde ge sina synpunkter på upplevelsens innehåll, genomförande och relevans. Den 10 minuter långa upplevelsen visades var 20:e minut mellan klockan 12.00 och 22.00. Närmare 300 besökare såg den. Det hade inte fungerat med VR-glasögon. Som dessutom hade skärmat av besökarna från själva ruinen och dess suggestiva atmosfär.

Slutsatsen efter genomgång av enkäterna från Visbydagen är att projektionsteknik verkligen fyller, bokstavligen och bildligt, ett tomrum. Några av besökarnas kommentarer får tala för sig själva:

Överraskande bra!

Kul och kreativt gjort!

Häftigt och informativt!

Intressant och utbildande.​

Hade verkligen kunnat stanna längre.

Kändes spännande och modernt. ​

Spännande visning, lätt att leva sig in i historien, toppen!

Kunde varit något längre, jag vill veta mer!​

Fantastiskt bra!! Varför har vi inte gjort detta tidigare? ​

Snyggt! Kan vara bra med en “levande“ guide som komplement för frågor från publiken.​

Mer projektioner och ljus runt om hade varit bra, dvs en 360-upplevelse. ​

Supersnyggt!! Hoppas på mera sånt i ruinerna i framtiden (liten avgift passar bra). ​

Utveckla mer, jättebra ide!! ​

Suveränt sätt att presentera på, fortsätt med fler byggnader!    ​

Super! Inför denna möjlighet i alla kyrkoruiner!

MAGI!​

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *