Publicerat

Två medelålders män sitter vid ett bord med mikrofoner och tittar in i kameran.

K-podd 75 tar dig med till digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. I bild Per Lindqvist och Emil Schön. Foto: Jenny Sköld (CCBY)

Byggande och markutnyttjande är beroende av pålitlig digital information. Men hur ser det egentligen ut med informationen om fornlämningar, riksintressen och bebyggelse? Hänger den historiska informationen med i vår digitala tidsålder? Och finns det någon plats för Pippi Långstrump i samhällsbyggnadsprocessen?

Avsnittets gäst i K-podd är Per Lindqvist, verksamhetsutvecklare  på enheten för kulturmiljöinformation på Riksantikvarieämbetet. Per Lindqvist har bred kunskap om vilken geografisk information som finns i Riksantikvarieämbetets register. Han arbetar också med att göra informationen tillgänglig där användarna finns. Programledare och producent är Emil Schön.

”Pippitomten” finns med i planerna för Visborgsområdet

I podden pratar vi en del om Pippihuset och potentialen i att lyfta fram detta populärkulturella arv i planeringen av ett nytt bostadsområde. Det är naturligtvis något som även Region Gotland tagit vara på i planerna för det nya området.

– Tomten där pippihuset stod är refererad till i projektet som ”pippitomten” och det finns absolut en medvetenhet och ambition att lyfta fram dess historiska sammanhang, berättar Elliot Sundlin, planarkitekt på Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet, Region Gotland.

I Regionens dokument  ”Introduktion till kvalitetsprogram Visborg” , kan man få en bild över hur området kring platsen planeras och hur den lyfts fram.

Platsen finns även som en fiktiv plats i Wikidata.

I Lantmäteriets karttjänst ”Min karta” kan du också få en överblick av platsen som den såg ut 1960

En flygbild. svartvitt fotografi.
Lantmäteriets flygvy över huset som användes i inspelningen av Pippifilmerna. Fotot taget omkring år 1960. Foto/Skärmdump: Lantmäteriet.

 

Ett tillgängligt och sammankopplat kulturarv

En del i arbetet med att digitalisera kulturhistoriska data för samhällsaktörer är Nationell geodataplattform. Riksantikvarieämbetet arbetar med att föra in information om fornlämningar och riksintressen för kulturmiljön i Nationell geodataplattform.

– Tanken är att geografiska grunddata som många behöver ska finnas tillgänglig på ett och samma ställe. Vare sig det handlar om kommunala detaljplaner, byggnader, eller som i vårt fall nu till exempel lämningar och riksintressen, säger Per Lindqvist.

Riksantikvarieämbetet verkar för ett tillgängligt och sammankopplat kulturarv. Kulturarvet ska finnas i en gemensam digital struktur. Riksantikvarieämbetet arbetar också för en nationell strategi för digitalt kulturarv.

Detta är den andra delen i K-podds serie om digitaliseringen. I det första avsnittet fick du träffa Björn Sundberg, programledare på Riksantikvarieämbetet som pratade om digitaliseringens påverkan på museerna. K-podd 73: Digitaliseringens möjligheter för museer.

Läs mer om Nationell geodataplattform

Länk direkt till Fornsök 

Kontakt: per.lindqvist@raa.se, emil.schon@raa.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *