Publicerat

Årets ICOM-CC lockade 800 deltagare till konferens i Valencia, Spanien. Foto: Tom Sandström (CC BY)

Elyse Canosa och Tom Sandström från Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium reste till Valencia, Spanien i september 2023 för att delta i den 20th Triennial Conference for the International Council of Museums – Committee for Conservation, ett av världens största möten med fokus på konservering av kulturarv. Här är deras rapport från konferensen.

Konferensen  ICOM-CC visade på ett stort engagemang med över 800 personer från hela världen. Sverige och Norden har ett starkt engagemang inom ICOM med många aktiva medlemmar och flera deltagare var på plats från Sverige med representation från både större institutioner och privata aktörer.

Dessutom presenterades forskning från två projekt vid Vasamuseet och Nationalmuseum, som båda inkluderade samarbete med kulturarvslaboratoriet, för en intresserad publik, vilket gav en värdefull möjlighet att utveckla nya kopplingar och få feedback för framtida samarbeten.

Många människor i en stor hörsal.
Drygt 800 deltagare medverkade på årets upplaga av konferensen ICOM-CC, som samlar aktörer inom museer och konservering från hela världen. Foto: Elyse Canosa/Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Att arbeta mot ett hållbart förflutet

Med temat ”working towards a sustainable past” kunde trådarna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet följas genom många av presentationerna. I denna anda öppnade konferensen med en inspirerande ”triennial lecture” där Luis Monreal berättade om sitt fleråriga arbete med att återuppbygga viktiga kulturplatser i Afghanistan och Syria – ”The challenges of conserving cultural heritage in conflict zones”.

På samma gång som man bedrövas av den enorma förstörelsen och vetskapen om att den kan återkomma och fortfarande pågår på flera platser i världen, så förmedlades ändå en hoppfull bild utifrån den skillnad som kan göras för kulturarvets bevarande och återuppbyggnad när satsningar förankras med lokala sociala värden och ekonomiska intressen.

Fortsättningsvis fokuserade Sofia Labadis keynote lecture på skärningspunkten mellan kulturarv och hållbar utveckling. Hon diskuterade både de positiva och negativa effekterna av projekt som genomförts av UNESCO i Afrika söder om Sahara och gav rekommendationer om hur man kan tänka om och förbättra framtida initiativ inom kulturarv för utveckling.

Hållbarhetsteman genomsyrade arbetsgrupperna

ICOM-CC är ett viktigt verktyg för att göra skillnad och påverka utvecklingen inom olika fält. Som medlem i ICOM har man möjlighet att vara med i flera arbetsgrupper som fokuserar på måleri, förebyggande konservering, metaller, vetenskaplig forskning, utbildning inom konservering med mera. Totalt finns det 21 arbetsgrupper inom ICOM-CC och varje grupp har möjlighet till egna sessioner där medlemmar eller intresserade kan samlas.

Temperatur och luftfuktighet

Under konferensen vävde det primära temat hållbarhet sig igenom många av arbetsgruppens föreläsningar och diskussioner. En av de större hållbarhetsrörelserna inom konservering fokuserar på att ompröva strikta temperatur- och luftfuktighetsriktlinjer för samlingar, främja ett mer skräddarsytt tillvägagångssätt och betona användningen av mikroklimat för känsliga föremål eller lån. Sådana förändringar kan leda till minskad energianvändning och större inkludering vad gäller utlåning av objekt mellan delar av världen som har olika klimat.

Detta tema var mycket utbrett i arbetsgruppen för förebyggande konservering, exemplifierat av en inspirerande presentation av Margarita C. Villanueva på Lopez Museum and Library i Filippinerna och Adriana I. Páez Cure på Banco de la República i Colombia. Baserat på flera fallstudier och tidigare arbete gav de ett ramverk för att bedöma risker och diskutera kompromisser när utlånade objekt passerar mellan klimatzoner, och beskrev även tillfällen där objekt långsamt acklimatiserades till nya förhållanden i lådor under låneprocessen.

Mer information om den senaste tidens diskussioner inom klimatkontroll på museer finns i en rapportInternational Climate Control Conference och Riksantikvarieämbets sida om Energi och Inomhusklimat.

 

Palmer fotograferade mot himlen.
Foto: Tom Sandström (CC BY)

Lösningar för många typer av konservering

Andra former av hållbarhet som diskuterades i arbetsgrupperna fokuserade på att utveckla lösningar och verktyg som har en stor räckvidd och som skulle kunna användas inom ett brett spektrum av konserveringsmetoder. Flera presentationer diskuterade öppen programvara, beslutsfattande verktyg eller systematiska processer som kan ha en bred potentialanvändning för många institutioner. På temat presenterade Yun Liu vid Museum Conservation Institute i Washington, D.C. DISCOLL, ett verktyg med öppen källkod som används för att simulera missfärgning av pappersbaserade material under olika miljöförhållanden.

Carla Coelho på Casa de Oswaldo Cruz i Rio de Janeiro diskuterade ett nytt användarvänligt webbaserat verktyg för riskbedömning som använder ABC-metoden som ursprungligen utvecklades av ICCROM och Canadian Conservation Institute. Andra föreläsningar fokuserade mer på att undersöka material och tekniker som kan anses vara mer miljömässigt hållbara alternativ till nuvarande praxis.

Som exempel kan nämnas användningen av skummade metylcellulosaetrar som fyllmaterial för förluster i skummade samtidskonstföremål och monoatomiskt syre som en metod för beröringsfri rengöring för konst (MOXY-projektet, där Moderna museet ingår som partner).

Värdet av öppna data

Ett ytterligare område som belystes för att främja ett hållbart arbetssätt fokuserade på att göra data öppen och tillgänglig för andra forskare att hitta och använda. Under ICOM-CC-konferensen kunde man se att flera studier byggde på användning av resultat som finns tillgängligt online i olika databaser.

Jørgen Wadum presenterade till exempel ett innovativt projekt som undersökt Rembrandts teknik för att måla ögon, utifrån analys av tillgängliga infraröda bilder, som ett möjligt signum för attribuering. Att kunna göra jämförande studier med data som redan finns framtaget kan ses som ett led i ett mer hållbart arbetssätt för att minimera onödigt dubbelarbete och öppna upp för större och mer representativa datamängder.

Detta är något som Riksantikvarieämbetet jobbar med och där det finns en ambition att alla analysrapporter och rådata ska kunna finnas tillgängliga online. En rapport från 2022 fokuserar specifikt på bästa praxis och överväganden för att göra data öppen och tillgänglig.

Technical visits som gav inspiration till samlingsvård

Ett stort antal ”technical visits” ingick i konferensen. Bland annat kunde vi besöka Guggenheim-museet i Bilbao och ta del av deras arbete inom avdelningen för konservering. Guggenheim är ett av de museum som med framgång övergått till mindre restriktiva klimatkriterier för temperatur och luftfuktighet.

Man visade också ett intressant sätt för att markera konstverk i samlingen för att snabbt kunna fatta beslut för hur olika verk ska prioriteras och hanteras vid en eventuell katastrof.

Guggenheim-museet i Bilbao. Foto: Tom Sandström (CC BY)

ICOM som mötesplats

En av de största takeaways från veckan på ICOM-CC-konferensen var att den fungerar som en exceptionell mötesplats för människor runt om i världen som annars kanske inte skulle ha chansen att träffas och utbyta idéer.

Genom att presentera för en internationell publik kunde Vasamuseets konservator Johanna Sandström hitta kontakter i andra delar av världen, till exempel forskare vid Mariners Museum i USA, som upplever liknande bevarandeproblem med sina samlingar.

Ett föredrag om sprickbildning inom måleri av Fernando Caceres från Nationalmuseum kunde också presenteras för en fullsatt publik med efterföljande diskussioner med intresserade kollegor. Sådana kopplingar kan bli fröet till nya samarbetsprojekt i framtiden.

Johanna Sandström från Vasamuseet presenterade projektet om Vasaskeppets läder. Foto: Tom Sandström (CC BY)

Konserveringens tvärvetenskapliga karaktär gör också att yrkesverksamma med olika bakgrund deltar i mötet. Ett intressant föredrag från Kröller-Müller Museum presenterades till exempel av både en konservator och en vibrationsingenjör, varav den senare gav värdefull information om den allmänna teorin bakom vibrationskontroll.

Dessutom deltog ett stort antal utställare vid konferensen och medverkade även med egna föreläsningar och demonstrationer, vilket erbjöd en värdefull möjlighet för att ta del av den metod- och instrumentutveckling som pågår inom den kommersiella sektorn.

Med Valencia som bakgrund

Utsikt över en stad med moderna byggnader och vatten i förgrunden.
Valencia. Foto: Tom Sandström (CC BY)

Staden Valencia var en utmärkt bakgrund för konferensen och värdarna såg till att deltagarna kunde uppleva stadens rika kulturarv genom olika konferensevenemang. Invigningsmottagningen före konferensens start ägde rum på Institut Valencià d’Art Modern nära stadens historiska centrum och bjöd på en självguidad rundtur i museets utställningar.

Medan arbetsgruppssessionerna ägde rum på Universitat Politècnica de València, började och slutade konferensen i byggnader inom City of Arts and Sciences arkitektoniska komplex, en fascinerande samling av nio monumentala strukturer designade av två spanska arkitekter på 1990- och 2000-talen som har imponerande futuristiska element i samspel med traditionella valencianska byggmaterial.

I slutet av konferensen tillkännagavs att värd för ICOM-CC 2026 kommer att vara Oslo och vi ser fram emot att träffa våra internationella kollegor igen om tre år!

Ett hundratal människor på ett öppet torg i kvällsljus.
Foto: Tom Sandström (CC BY)

Text: Elyse Canosa och Tom Sandström, Riksantikvarieämbetet (CC BY)