Publicerat

En logotyp i hult och rosa med texten Action

Network of European Museums Organisations anordnade konferens om klimat i slutet av november i Finland. Foto: Logotype från organisationen NEMO:s konferens.

Riksantikvarieämbetet erbjuder stöd till museer för klimatarbete. Underlagen som myndigheten erbjuder lyfts fram som ett gott exempel av organisationen NEMO, Network of European Museum Organisations.

“and… ACTION! Museums in the climate crisis” är namnet på en konferens som organisationen NEMO arrangerade i Lahti, Finland i slutet av november. Drygt 300 representanter för europeiska museer från 40 länder deltog. Syftet var att erbjuda stöd för museer att agera för klimatet.

Riksantikvarieämbetet lyfts fram i en rapport

Under konferensen presenterades bland annat en rapport där organisationen NEMO listat goda exempel från en rad europeiska länder. Riksantikvarieämbetet omnämns bland annat så här, citat:

”Even though the subject of sustainable transformation isn’t arranged through the legislative framework, it seems to be positioned high on the agenda of the National Heritage Board which has issued a number of resources on its platform aimed at promoting sustainable museum practices among the professional community.”

Ungefärlig översättning:

”Även om hållbar utveckling inte omfattas av det rättsliga ramverket, tycks det stå högt upp på Riksantikvarieämbetets dagordning. Myndigheten har tillgängliggjort stödmaterial på sin plattform som syftar till att främja hållbar museiverksamhet bland yrkesverksamma.”

I rapporten länkas sedan till några av de sidor och handböcker som Riksantikvarieämbetet har tagit fram som ett erbjudande om stöd:

Sveriges museer lanserade klimatrekommendationer i 12 steg

I anslutning till organisationen NEMOS:s konferens om klimatet lanserade Riksförbundet Sveriges museer rekommendationer för hållbarhet inom den svenska museisektorn. Rekommendationerna är formulerade i 12 steg för museer som förslag att följa utifrån deras olika storlek och förutsättningar.

När du vill veta mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *